Jakiekolwiek twierdzenia o wizerunku Kościoła należy rozpocząć od rozgraniczenia, czyli oddzielenie wizerunku Kościoła – określając kolokwialnie – teologicznego. Jak zauważa ks. prof. Andrzej Draguła, możemy poprzestać na wierze, że Ewangelia „obroni się” sama. Natomiast wybitny medioznawca, prof. Józef Majewski przekonuje, że media, gdy mówią o Kościele, mają na myśli jego wymiar instytucjonalny. Zatem, czy należy i przede wszystkim, czy można stwierdzić, że za medialny – ten realny – wizerunek Kościoła odpowiedzialność ponoszą księża? Tak, w dużym stopniu ponoszą. Jednakże, zarazem zapominając czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Co z kolei nie jest bez przyczyny, gdy powszechna jest opinia, że Kościołem są biskupi i księża. A wierni tylko „dodatkiem”, osobami korzystającymi z „usług sakramentalnych”. Tymczasem klerykalizm jest czymś absurdalnym, nieewangelicznym i sprzecznym z istotą Kościoła. „Klerykalizm to choroba, która sprowadza Kościół do duchownych i ich przywilejów” – twierdzi ks. Jacek Prusak SJ. Dlatego, aby poznać realny wizerunek Kościoła najpierw trzeba zanegować i odrzucić podział na „duchownych” i „świeckich”. O co bardzo często upomina się papież Franciszek, bardzo nieprzychylne opinie wyrażając na temat klerykalizmu. „Klerykalizm polega na wywyższaniu się, wykorzystywaniu i piętnowaniu innych, by »poczuć się doskonałym«. To jest zło klerykalizmu” – twierdzi papież Franciszek – często powtarzając, że „Klerykalizm rodzi surowość, a pod surowością jest zgnilizna. W ten sposób ideologia zajmuje miejsce Ewangelii”. To jest wizerunek, świat realny – ten, który występuje w rzeczywistości.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]