PARAFIA W SIECI
nakaz bez zrozumienia potrzeby

● W dobie powszechności Internetu nadal ponad połowa polskich parafii nie posiada własnych portali lub stron interneowwych, Nawet będących tylko ich wizytówką. Natomiast ocenia się, że pośród – często istniejących tylko z nakazu kurii diecezjalnych – stron parafialnych, jest około 30% takich, które od ich utworzenia – pomimo, że upłynęło  kilka  a nawet kilkanaście  lat, nigdy potem nie były uaktualniane. Co oczywiście jest skutkiem nakazu przy równoczesnym  braku zrozumienia czym Internet – obecnie najbardziej popularny i skuteczny środek przekazu – jest dla Kościoła oraz jak ważną rolę może odegrać, będąc wykorzystywany w dziele nowej ewangelizacji i w pracy duszpasterskiej na wielu jej obszarach. Dlatego istnieje nagląca potrzeba udzielenia pomocy tym księżom, którzy chcieliby ten problem rozwiązać, lecz sami tego uczynić nie potrafią.

SPEKTRUM POMOCY
portale tematyczne

● Wyodrębnione na subdomenach podstrony tematyczne znacząco różnią się od portau głównego, którym jest WAWARES. Przesycone treścią, czyli będące miejscem publikacji długich wywodów zamiast konkretów są takimi, jakimi żadna strona internetowa i/lub portal być nie powinny. Natomiast na pewno skłaniają do przemyśleń i  dzięki na nich zastosowanej metodzie łopatologicznej tłumaczą pewne zagadnienia najprościej jak to możliwe. I nie dlatego, że istnieje realna potrzeba przekładu „z polskiego na nasze”, lecz po to, aby zburzyć mury niezrozumienia problemu, który – pomimo dokonania z upływem kolejnych lat już bardzo korzystnych zmian – wciąż nadal istnieje. Tym problemem jest mijanie się z potrzebą wprowadzenia Internetu w życie wspónot parafialnych. W związku z czym jest wyraźna potrzeba wyjaśnienia tego, co może przyczynić się do zmian

WAWARES
wielotorowość pomocy

● Pomoc udzielana przez WAWARES parafiom i podmiotom z nimi związanych  jest uczestnictwem w realizacji zadania z gwarancją pełnego profesjonalizmu, którego mocnym fundamentem są  wiedza i umiejętności.

● Wieloletnie doświadczenie pozwala na trafną ocenę czasu niezbędnego na wykonanie zobowiązania, czego skutkiem jest dotrzymanie terminu uzgodnionego z osobą oczekującą pomocy. 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

x
x

PARAFIA
e – duszpasterstwo

POMOC
redagowanie tekstówx

ASYSTA
pomoc i ocena merytoryczna

KREATOR
budowanie wizerunku

x
x

Ja mogę pomóc Tobie • Ty możesz pomóc mi

Godzien jest robotnik zapłaty swojej.
1Tm 5,18

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]