Webwriting  i copywriting często stosowane są zamiennie. Podstawową umiejętnością, jaką musi posiąść webwriter, jest pisanie tekstów zwięzłych, a przede wszystkim rzeczowych. Gdyż tekst zamieszczony w Internecie nie może być dziełem literackim. Stąd też pozbawiony poetyckich wstępów musi zawierać podstawowe innformacje. Winien być również przejrzysty i czytelny przez co jest bardziej zrozumiały i nie rozprasza uwagi internauty.

Osobę będącą jednocześnie pomysłodawcą treści, jej redaktorem i weryfikatorem określamy mianem copywritera. To człowiek, który odpowiada za każdy etap pracy nad tekstem – wyszukanie informacji, wybranie odpowiedniej formy podawczej (poradnik, tekst ofertowy, studium przypadku) oraz ostateczny kształt językowy.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]