KREACJA
budowanie prawdziwego wizerunku

● Skuteczne kreowanie wizerunku wymaga określenia kim/czym osoba, firma, marka ma być i jak chce by była postrzegana. Dotyczy to również parafii, grup duszpasterskich i wspólnot, a także indywidualnie księży i /lub innych osób duchownych . Co uwzględniając powszechny już obecnie upadek autorytetów nie jest bez znaczenia i być nie może. Dlatego lekceważenie budowania wizerunku w internecie, który stał się ważną przestrzenią uznać należy za wielki błąd. Tym większy im dłużej taka sytuacja trwa. i przede wszystkim  pod warunkiem, że wytworzony obraz – bez względu na to kogo lub czego dotyczy – jest prawdziwy. Co nie zawsze się zdarza.a we wielu przypadkach jest nawet rzadkością. Dlatego należy pamiętać, że fundamentem wizerunku jest prawda i tylko przedstawienie prawdziwego siebie i tego, co chce się pokazać nie ośmiesza. 

REDAKCJA
profesjonalne opracowanie treści

● Redakcja, czynność powszechnie kojarzona z pisaniem tekstu przez autora  to w rzeczywistości merytoryczne i stylistyczne opracowanie. Jest przygotowaniem językowym materiału do publikacji. Główną czynnością jest poprawienie całej budowy przyszłej publikacji poprzez nanoszenie poprawek między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, logicznych czy też merytorycznych. Celem redakcji tekstu jest poprawa jakości przekazywanych informacji; ma to na celu dokładniejsze zrozumienie i przyswojenie tekstu dla odbiorcy. W trakcie redagowania zwraca się uwagę na ideową, światopoglądową i polityczną wymowę materiału. Tyle wyjaśnień wystarczy , aby każdy zrozumiał czym jest redakcja. Pomimo, że Słownik języka polskiego wyraz „redagować” definiuje jako „tworzenie tekstu według ustalonych reguł”.

AKTUALIZACJA
modyfikacja treści i obrazu

● Aktualizacja a właściwie jej brak jest największą bolączką wielu stron i/lub portali internetowych, którymi z tego powodu internauci tracą zainteresowanie. Stąd też biezustanna modyfikacja treści i obrazów jest konieczna. Służy głównie temu, aby publikacje opracowań i/lub informacji na dany temat były zawsze aktualne, a tym samym merytoryczne i silne ich wartością. Z tego powodu należy prowadzić stały monitoring zagadnień, aby nawet z wyprzedzeniem prognozować zachodzące zmiany. Pamiętając zawsze, że  strona www i/lub portal internetowy z powodu braku ich aktualizacji stają się „martwe”. Jeszcze gorzej jest wówczas, gdy powodu braku bieżących i dlatego często też złych treści są one nieprzydatne w Internecie. Gdyż absolutnie zbędne a wówczas, gdy są dostępne  i dlatego, że wprowadzają internautów błąd z reguły słusznie wywołują irytację a nawet gniew. 

ADMINISTRACJA
zarządzanie zastępcze

● Administrowanie pomimo, że utożsamiane z aktualizacją  treści to zarządzanie czymś, bardzo często z upoważnienia, czyli w zastępstwie kogoś, kim może być zarówno osoba fizyczna i/lub prawna (np. parafia). Dlatego czynność ta wiąże się z odpowiedzialnością administratora za kreowanie wizerunku oraz autorytetu zastępowanych osób (fizycznych i/lub prawnych). Natomiast to zobowiązuje do stały monitorongu treści publikowanych na temat tychże osób w internecie przez inne – niejedokrotnie z tylko znanych im powodów – nieobiektywne osoby, których różne opinie i komentarze najczęściej są zamieszczane na portalach społecznościowych i blogach. Rzadziej na fałszywie w tym celu stworzonych a podszywających się pod prawdzie stronach i portalach internetowych. Jednakże warto wiedzieć, że również takie przypadki się zdarzają. Jak i włamania hakerów.

ASYSTENCJA
towarzyszenie w wykonywaniu zadania

● Asystencja jest czymś oczywistym dla każdego człowieka i potrzebna osobom który podzielają pogląd Sokratesa, że: „Wiem, że nic nie wiem” nie jest powodem do wstydu. Zwłaszcza, iż ten sam grecki filozof twierdził, że mądrość to wiedza o własnej niewiedzy, a „…tylko głupcy nie mylą się nigdy”. Tych słów uważanego za największego filozofa starożytności Sokratesa i dlatego, że:również według niego „Często język wyprzedza myśli.” nie należy lekceważyć. O czym bardzo często zapominają redaktorzy treści poruszający zagadnienia o których nie mają bladego pojęcia. Uznający tematykę związaną z Kościołem za modną i bardzo chwytliwą. Co rzeczywiście można uznać za prawdą, lecz tylko wtedy, gdy autor publikacji nie ogranicza się do krytykanctwa i wie o czym pisze tzn. wykazując znajomość tematyki. To rzadko się zdarza w przypadku osób wobec siebie bezkrytycznych.

PUBLIKACJE
odpowiedzialność prawna

● Korzystając z portali internetowych zazwyczaj też można spotkać określenia: redaktor prowadzący lub redaktor merytoryczny. Kto nim jest ? Określenia te odnoszą się do osoby odpowiedzialnej za publikowane treści, czyli również za ich zgodność z charakterem portalu oraz funkcjami, które powinien spełniać. Jednak to nie oznacza zwolnienia administratora z odpowiedzialności, którą ten ponosi za zamieszczane na portalu treści, a więc to, aby wszystko odbywało się w zgodzie z powszechnie obowiązującymi prawem. Szczególnie autorskim (w tym ochroną wizerunku) oraz dotyczącym ochrony danych osobowych.. O czym się zapomina bądź co najczęściej się lekceważy. Dlatego należy wiedzieć, iż w zasadzie, gdy właściel portalu z jego administratorem nie podpisze umowy regulującej te ważne kwestie, pełną odpowiedzialność prawną za publikacje ponosi właściciel portalu.

AUTOR TREŚCI
• definicje i prawo

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]