Techwriting to nie copywriting. Ta wiedza jest konieczna by móc zrozumieć, że tekst nawet najbardziej atrakcyjny i poprawny językowo nie musi być komunikatywny i zrozumiały dla czytelnika. Jednakże, aby tak się stało do tego potrzebna jest praca techwritera. Tym jest osoba posługująca się językiem i terminami używanymi przez profesjonalistów, lecz „wchodząc w buty” końcowego odbiorcy przekazywanych informacji umiejąca wytłumaczyć zagadnienie w sposób zrozumiały dla każdego. 

Ponadto, aby przekazywana informacja była:

 • kompletna,
 • spójna,
 • dokładna,
 • bezbłędna,
 • zrozumiała,
 • przejrzystaź

niezbędne jest:

 • wykonanie szczegółowej kwerendy,
 • wykorzystanie matreiałów źródłowych i powiązanych z omawianym tematem,
 • sporządzenie bibliografii (przedmiotowej lub/i podmiotowej),
 • dokonanie oceny przydatności poszczególnych publikacji ujętych w bibliografii,
 • wskazanie z zebranych materiałów –  dla potwierdzenia prezentowanych w przygotowywanym tekście tez – przydatnych cytatów.

Wobec powyższego techwritetr to autor, który pamięta o adresacie tworzonego tekstu – dlatego też dba o odpowiedni styl, słownictwo oraz poziom szczegółowości przekazywanych informacji. Co niewątpliwie odróżnia techwritera od copywritera – o czym tutaj napisano na wstępie.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]