Każda – tym bardziej dobra – strona internetowa, bez względu na jej charakter i przeznacznie musi być wiarygodna, czyli przekazywać wyłącznie sprawdzone treści, w miarę możliwości wyczerpująco i na pewno przekazywane na niej wiadomości muszą być aktualne.

Z tego powodu, gdy celem istnienia parafialnej strony internetowej jest cokolwiek więcej niż tylko publikacja ogłoszeń duszpasterskich i intencji mszlanych, warto również pomyśleć o profesjonalnym opiekunie strony i podjąć z taka osobą współpracę. Gdyż tylko dzięki temu strona internerowa zawsze będzie zarówno ciekawa, jak też aktualna. Ponadto do czego potrzebny jest jeszcze opiekun parafialnej strony internetowej?

Po pierwsze – osoba pełniąca funkcję opiekuna parafialnej strony internetowej, oczywiście pod warunkiem, iż jest to profesjonalista, więc znawca specyficznej tematyki związanej z Kościoła, swoją pracą zastępuje księży, których miejscem „pracy”, czyli posługi duszpasterskiej są prezbiterium, ambona i konfesjonał, a nie Internet. Tym bardziej, że księża nie muszą być specjalistami w zakresie budowy stron internetowych i/lub wykazywać umiejętności ich aktualizacji.

Po drugie – opiekun parafialnej strony internetowej będący osobą spełniającą wskazane już warunki, to ktoś kto wymaga od siebie nawet, gdy inni od niego nie wymagają (por. słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodzieży). Stąd też profesjonalny opiekun parafialnej strony internetowej to nie  jest „wkładacz” na strony treści, które otrzyma gotowe „na tacy” od księdza bądź księży. Nie jest to również przedszkolak, którego trzeba prowadzić za rękę. Gdyż nawet dziecku będącu w wieku przedszkolnym nie zawsze i nie wszystko trzeba pokazywać, aby coś wykonało. Dlatego, kim być powinien profesjonalny opiekun parafialnej strony internetowej?

Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta, gdyż profesjonalny opiekun parafialnej strony internetowej to osoba, która nie powinna być, lecz jest (!) fachowcem w swojej dziedzinie. Dlatego, jako specjalista:

 • na bieżąco monitoruje administrowaną stronę, a gdy jest taka potrzeba ją udoskonala,
 • dostrzega i przewiduje potrzeby, uwzględnia słuszne oczekiwania użytkowników,
 • poznał magisterium Kościoła i poszczególne dokumenty potrafi ze sobą wzajemnie powiązać,
 • obeznany jest w kalendarzu liturgicznym Kościoła, znając jego cykle i okresy,
 • zna Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Kodeks Prawa Kanonicznego,
 • ma dostęp do źródeł informacji (np. KAI, BP KEP itd.) i potrafi z nich korzystać,
 • na bieżąco zaznajamia się z wydawanymi przez władze Kościoła instrukcjami, wskazaniami,
 • samodzielnie i z wyprzedzeniem przygotowuje niezbędne do publikacji materiały,
 • legitymuje się wiedzą tematyki związanej z Kościołem, w tym  także z liturgią,
 • prawidłowo stosuje nazewnictwo i zna zasady pisowni słownictwa religijnego,
 • wykazuje znajomość struktury Kościoła i jego władz zwierzchnich,
 • posiada wiedzę z zakrsu podziału administracyjngo Kościoła i wzajemnej ich zależności,
 • potrafi rozpoznać i nazwać godności, urzędy i funkcje kościelne z zachowaniem precedencji.

Trzeba też wiedzieć, że opiekun parafialnej strony internetowej to osoba swą pracą wnosząca znacznie więcej w wratość strony niż czyni to typowy webmaster i/lub administrator.

Albowiem webmaster opisuje tekstową zawartość serwisu za pomocą języków opisu treści. Wzbogaca interfejs aplikacji instalując gotowe moduły. Wprowadza funkcje poprawiające użyteczność serwisu oraz organizuje logiczną strukturę strony. Dba o poprawne działanie serwisu i kontroluje wprowadzane przez redaktorów treści. Często również pełni rolę webdevelopera (programisty), który tworzy kod serwisu w wybranym języku programowania. Odpowiada za sprawną wymianę danych pomiędzy stroną a odwiedzającym. Modyfikuje i rozwija istniejące rozwiązanie oparte na Frameworkach, CMF-ach i CMS-ach zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez architekta systemu. Ponadto jako webdesigner (Grafik) opracowuje web design, czyli dostępny interfejs strony oraz szatę graficzną. Webdesigner to wyspecjalizowany grafik, który tworzy szatę graficzną przeznaczoną dla serwisów WWW. Często także implementuje szablony graficzne współtworzonych serwisów.

Natomiast administrator konfiguruje serwer WWW. Zapewnia bezpieczeństwo oraz wydajność oprogramowania udostępniającego serwis odwiedzającym. Definiuje strukturę bazy danych. Zapewnia spójność oraz bezpieczeństwo danych serwisu. Jest to rola zwykle występująca przy większych projektach o charakterze biznesowym. Dba o ogólny wizerunek serwisu.

Jednakże, aby uniknąć wymuszonego pozycjonowania strony w przeglądarkach internetowych, zaś w to miejsce uzyskać rzeczywiste zainteresowanie parafialną stroną internetową najważniejsza jest praca redaktora – opiekuna strony, który przez właściwy dobór  wartościowych treści i ciekawą formę ich publikacji sprawi, że strona będzie chętnie i często otwierana przez Internautów, którzy by ją odwiedzać muszę być też przekonani, że na jej atrakcyjność wpływa również brak stagnacji.

Tym bardziej, iż trzeba wiedzieć, że inercja w połączeniu z bylejakością – nawet w przypadku umieszczenia strony WWW na pierwszym miejscu lub czołowych pozycjach w wyszukiwarkach internetowych – doprowadzi do minimalizacji ilości i następnie całkowitego zaniku odwiedzin. Albowiem nikt tym, co nieaktualne i nieciekawe nie będzie się interesował. Zwlaszcza, że są na to dowody, iż po dwukrotnym wejściu na stronę nieaktualizowaną i/lub bezwartościową nikt po raz trzeci już jej nie odwiedza. Zwłaszcza, że parafianie obecni w świecie wirtualnym, którym jest Internet,  odwiedzając stronę WWW swojej parafii, od swych duszpasterzy oczekują znacznie więcej niż tylko cotygodniowej aktualizacji ogłoszeń parafialnych i intencji mszalnych.

Jednakże, aby parafialna strona internetowa  – nawet w małych, lokalnych i zamkniętych społecznościach, którymi są np. wiejskie parafie – była w ciągu każdej doby odwiedzana przez 2-3 krotnie wyższą liczbę gości, niż ilość parafian, do tego może swoją pracą doprowadzić jedynie doświadczony redaktor – opiekun strony.

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]