Realizacje, czyli efekt działania istniejącego rzeczywistości. „Nie ulega wątpliwości, że oddziaływaniom manipulacyjnym w mediach sprzyja przeciążenie informacjami. (…) Nadmiar informacji utrudnia także identyfikację źródła, a nawet obecności manipulacji. Wśród najpopularniejszych technik medialnej manipulacji wymienia się pominięcia i tłumienie znaczenia, prezentowanie serii drobnych kłamstw, etykietowanie, fałszywe równoważenie, ramowanie problemów, doczepianie epitetów, używanie pięknych ogólników, stosowanie eufemizmów, przenoszenie znaczenia, dawanie referencji produktom lub poglądom, odwołanie do woli i potrzeb zwykłych ludzi, taktykę owczego pędu, strach oraz naciąganie faktów i argumentów, określane także jako metoda tasowania kart”. [ czytaj więcej: plik pdf / link ]