„Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”- czytamy w art. 54. 1. Konstytucji RP. Zatem, gdy publikacja to ogłaszanie drukiem lub w mediach elektronicznych jakichś treści i/lub ujawnienie określonych danych przez podanie ich do wiadomości publicznej, nie można jej nie powiązać z rozpowszechnianiem. Nie zapominając, że znaczenie słowa „rozpowszechniać” słownik (wsjp.pl) tłumaczy „sprawiać, że coś stanie się częste, popularne lub ogólnie znane”. Innymi słowy rozpowszechnianie informacji, a jedynie z zachowaniem pewnych uregulowań prawnych i zasad, jest prawem każdego człowieka. We współczesnej rzeczywistości korzystającego z Internetu, który ułatwienia publikację i dostęp do każdej, nieraz nie będącej prawdą treści.