Weryfikacja może być czynnością prewencyjną, jak i kontrolną. W pierwszym przypadku, aby zapobiec publikacji treści nieprawidłowych i z błędami; w drugim, aby skorygować to, co jest niewłaściwe (złe) w już opublikowanej treści. Co niekoniecznie i nie zawsze musi być błędem, a jedynie być może skutkiem niesolidności np. zaniedbania aktualizacji. Wynikającego np. z niewiedzy o dokonanych zmianach. Dlatego weryfikacja, okresowy (cykliczny) audyt publikowanych treści jest nie tylko wskazany, lecz w wielu przypadkach konieczny i niezbędny. O czym często zapominają właściciele (administratorzy) stron i portali internetowych; wtedy stając się twórcami dezinformacji. Szczególnie szkodliwej wówczas, gdy propagatorem informacji nieprawdziwych jest osoba/instytucja mająca a priori autorytet społeczny.

Weryfikacja propozycje, zapytaj o szczegóły