Mówienie o profesjonalizmie bez posiadania wiedzy i nabytego doświadczenia porównać można do twierdzeń, że wieloryba można złowić na wędkę, a helikopterem polecieć na Marsa. Stąd też będąc nawet najlepszym informatykiem i/lub najdoskonalszym grafikiem, dobrej strony internetowej poruszającej tematykę – w szerokim tego słowa znaczeniu – związenj z Kościołem, nie stworzy osoba, nie znająca zagadnień teologicznych i ich specyfiki.

Tym bardziej, iż katolickie serwisy informacyjne do których można zaliczyć również np. parafialne strony internetowe winny, jak inne być wiarygodne i publikować treści w sposób prosty tj. dostępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym niebędących fachowcami w danej dziedzinie. Pamiętając, że trzeba zawsze skupiać się na konkretach. Gdyż tylko zwięzłe komunikaty i przemyślane teksty nie zniechęcą czytającego. Stąd też nie można pozwolić sobie na rozwlekłe tłumaczenia zagadnień, a co najwyżej można odesłać  do bardziej szczegółowych informacji (np. czytaj więcej).

Jednakże, aby wiedzieć o czym i dlaczego się pisze, zaś przede wszystkim co się pisze, należy znać materiały źródłowe i/lub wiedzieć gdzie oraz czego szukać. Zwłaszcza, że magisterium Kościoła (łac. magisterium ecclesiae) jest bardzo obszerne. Ponadto z każdym zagadnieniem powiązane są liczne dokumenty np. encykliki papieskie, listy apostolskie, adhortacje, motu proprio oraz listy pasterskie, wskazania i instrukcje; o których należy wiedzieć nie tylko, że istnieją – lecz także jakich zagadnień dotyczą oraz, czy i jak ze sobą wzajemnie się wiążą.

Trzeba też wiedzieć, że pisowania słownictwa religijnego, we wielu przypadkach bardzo mająca „swoje” zasady także wymaga ich znajomości. Tym bardziej, że „grzechem cięzkim” popełnianym nawet przez księży jest całkowicie bezpodstawne „dużoliterowanie”.

Ponadto – co należy jedynie z przykrością stwierdzić – poziom parafialnych stron internetowych w większości  jest wręcz żenująco niski. Dlatego będące bez zarzutu „rodzynki” gubią się „w tłumie” tych parafialnych stron internetowych, które powstają „przez kalkę” kopiuj i wklej. Co także skutkuje powielaniem błędów, a nawet niedorzeczności. Taki stan natomiast powstaje z powodu zaniedbań objawiających się w sposób szczególny brakiem ze strony osoby kompetentnej nadzoru merytorycznego nad pracą tych osób, których wysiłek należy docenić, lecz „z przypadku” są administratorami parafialnych stron internetowych.

To zaś przekłada się na brak właściwej wiedzy tychosób, które odwiedzają parafialne strony internetowe mają prawo sądzić, że informacje na nich podane są rzetelne i wiarygodne. A nawet nie przypuszczają, że może być inaczej.

Stąd też podjęcie współpracy z kimś kompetentnym, więc zdolnym do prawidłowego opracowania tekstów i/lub ich weryfikacji (korekty) pod względem merytorycznym, która nawet jest ważniejsza od korekty językowej (stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej) jest niezwykle konieczne, a nawet niezbędne.

 

 

PARAFIALNY SERWIS INFORMACYJNY

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]