Równoległą do funkcjonalności cechą dobrej strony internetowej jest jej użyteczność, więc ona powinna, a nawet musi spełniać oczekiwania użytkowników i zaspokajać ich potrzeby. Tego natomiast się nie dokona bez contentu (pl. kontent = zadowolony), czyli prawidłowego doboru tekstów i/lub profesjonalnego ich opraccowania. Content jest zależny od odbiorcy, do którego jest kierowany oraz od obszaru, w którym ma być publikowany.

Zatem pracowanie kontentu (pisownia spolszczona), który obejmuje również m.in. redakcję merytoryczną i językową, to prace polegające na dostosowaniu materiału do odbiorcy. Które mają niezywkle istotny wpływ na jakość i odbiór tekstów publikowanych na stronie internetowej. Albowiem treści górnolotne i/lub zawierające słowa i określenia niezrozumiałe dla ogółu użytkowników mogą zniechęcićbądź też prowadzić do braku zainteresowania konkretną stroną internetową. Natomiast obniżenie poziomu przekazywanych informacji do treści trywialnych, a więc banalnych, czy wręcz prostackich potwierdza jedynie lekceważenie użytkowników i jest dowodem braku szacunku dla nich

Także rozwiązaniem nie jest przekazywania truizmów, czyli tego co jest oczywiste i powszechnie znane. Podobnie, jak zbyt pobieżna przekazywanie wiedzy na jakikolwiek temat, bądź też powierzchowne omówienie jakiegoś problemu całkowicie mija się z celem, gdyż prozaiczne, więc uproszczone źródła wiedzy mogą prowadzić jedynie do błędów, wypaczeń i niezrozumienia poruszanej tematyki.

Dlatego w przypadku np. parafialnych stron internetowych – zwłaszcza, że one dla wielu są jedynym źródłem wiedzy o Kościele – należy zawsze poszukać „złoty środek”, czyli znaleźć i zastosować najlepsze rozwiązanie, aby spełniać oczekiwania użytkowników i zaspokić ich potrzeby.

Jednakże w tym miejscu należy bardzo silnie zaakcentować specyfikę środowiska. Gdyż pierwszymi i najważniejszymi odbiorcami treści publikowanych na parafialnych stron internetowych są parafianie! O tym nigdy nie należy zapominać. Stąd też przy opracowywaniu contentu należy brać pod uwagę strukturę parafii, czyli uwzględnić m.in. płeć, wiek i wykształcenie parafian.  Trzeba również uwzględnić rodzaj parafii, a więc to, czy jest ona wiejską, małomiasteczkową, miejską, wielkomiejską parafią.

Albowiem te same treści, przekazywane w ten sam – czyli już określony wyżej – sposób, co więcej dotyczącej tego samego tematu mogą być, będą i z reguły są całkowicie inaczej odbierane przez osoby z różnych środowisk, z różnym statusem społecznym, a nawet materialnym. Co w żaden sposób nikogo ani nie dyskryminuje i nie poniża, ani też nie faworyzuje i nie wywyższa. Niemniej jednak wskazane tutaj różnice nalezy brać przy opracowaniu contentu.

Określając w skrócie  – content to po prostu treści, w jakie obfituje strona internetowa. Zatem stworzenie zawartości, która nie tylko przyciągnie, ale również zatrzyma potencjalnego użytkownika i skłoni go do zaangażowanie np.  podjęcia określonych działań jest niezbędne, a więc obligatoryjne, czy nawet konieczne. To zaś potrafi zrobić tylko osoba, która posiada w tym zakresie wiedzę i legitymuje się doświadczeniem. Zwłaszcza, iż trzeba również pamiętać, że parafia miejska wcale nie musi być lepsza od wiejskiej, zaś nawet wielkomiejsce parafiie z pozoru równe, gdyż sąsiadujące ze sobą w jednej aglomeracji, mogą być i częstokroć są całkowicie inne. Ich odmienność zależy od bardzo wielu czynników.

Niemniej jednak po omówieniu w skrócie czym jest content i jakie cechy mieć musi, aby był dobry – przy przekazie komukolwiek, w jakikolwiek sposób i jakichkolwiek treści, przekazywane treści bezwarunkowo muszą być merytorycznie poprawne. Tymczasem – co jest bardzo przykrą rzeczywistością – szczególnie strony internetowe parafii (trochę lepiej jest np. z grupami duszpasterskimi) tego bezwzględnie wymaganego warunku nie spełniają. Stąd też wiele, a nawet bardzo dużo spośród parafialnych stron internetowych wymaga korekt. Zwłaszcza wówczas, gdy ich twórcy skupili się na tym, że przekzują informacje, ale bez dbałość o ich poprawność merytoryczną.

Częstokroć również taki stan wynika z oszczędności finansowych, które są pozorne wtedy, gdy zamiast dokonywać koniecznych korekt, z powodu znacznych ilości błędów i nieprawidłowości łatwiej jest stowrzyć nową stronę internetową od podstaw. Szczególnie iż to, co fachowo zrobione przez profesjonalistę wcale nie musi dużo kosztować.

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]