Jedną, nawet jeżeli nie pierwszą, ale bardzo istotną cechą dobrej strony internetowej jest jej funkcjonalność, czyli prostota w obsłudze. Co bezpośrednio wiąże się z opracowaniem graficznym i przygotowaniem makiety (layoutu) – tak, aby strona była przejrzysta i łatwa w obsłudze.

Dobrze opracowana makieta (layout) przez umieszczenie – z zachowaniem priorytetów – stałych elementów graficznych będących odnośnikami do tekstów, umożliwia odbiorcy łatwe przeglądanie publikacji i szybkie znalezienie tego, co najważniejsze.

Dlatego, że opracowanie graficzne to opracowanie koncepcji, a prace te oparte są na wskazaniach autora i/lub redaktora strony internetowej, które to osoby mają obowiązek wiedzieć:

  • jaki ma być charakter strony internetowej,
  • czemu strona www ma służyć,
  • do kogo jest adresowana,
  • kto może być i/lub będzie jej rzeczywistym odbiorcą.

Jednakże można nawet bardzo dobrze opracować makietę strony internetowej, może być ona wspaniała pod względem graficznym, a nawet spełniać oczekiwania redaktora strony internetowej i/lub autora(-ów) tekstu(-ów) na niej publikowanych, lecz nigdy nie będzie layout doskonały, gdy on powstanie bez konsultacji ze ze spejalistą w dziedzinie, której strona internetowa dotyczy.

Tym bardziej, iż w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że Kościół i dotycząca go tematyka jest nie tylko specyficzna, lecz także wymagająca. Albowiem precedencja, czyli pierwszeństwo nie dotyczy tylko stanowisk i nie jest obecna jedynie w dyplomacji. Dlatego stykając się z tematyką Kościoła i obracając się w jego obszarze też należy wiedzieć, co za- i co przed czym, a także dlaczego. Tylko posiadanie tej wiedzy jest gwarancją dobrego opracowania graficznego i stworzenia prawidłowej makiety strony internetowej, która – co po wielekroć należy powtarzać – jeżeli dotyczy Kościoła jest bardzo specyficzna. Nawet, gdy tylko dotyczy parafii i/lub grup duszpasterskich oraz np. wspólnot bądź innych gremiów związanych z Kościołem.

Reasumując – tworzeniem lyotu (makiety) „kościelnej” strony internetowej powinien zajmować się fachowiec w dziedzinie, która będzie dotyczyła strony. Bądź prace nad opracowaniem graficznym strony internetowej o której tu mowa powinny przebiegać „pod okiem”, czyli w konsultacjiz osobą kompetentną, legitymującą się pełną wiedzą w tematyce związanem z Kościołem.

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]