PORTALE
osoby prywatne • wizytówki

Wypadki losowe nie wybierają daty i godziny. Choroby nie zważają na płeć i wiek. Dlatego, gdy życie pisze różne scenariusze częstym skutkiem wypadków i chorób jest niepełnosprawność, a problemem osób niepełnosprawnych staje się to, że nie potrafią one pogodzić się z nową dla nich sytuacją oraz zaakceptować nowej rzeczywistości w której się znaleźli i częstokroć już bezpowrotnie pozostając, będą musieli żyć. Dlatego pierwszoplanową rolę w ukształtowaniu poczucia własnej wartości jest pełna akceptacja swojej niepełnosprawności. Czemu pomaga skoncentrowanie się – bez nadmiernego smutku czy rozpaczy z powodu ograniczeń – na mocnych stronach własnej osobowości. Na możliwościach osiągnięcia sukcesów dzięki posiadanej wiedzy a także zdolnościom do posługiwania się nią. Dlatego przede wszystkim młode osoby niepełnosprawne należy zachęcać do aktywności społecznej. W czym pomaga autoprezentacja ” ja potrafię, chcę i mogę robić” na prywatnych stronach internetowych.

(NIE)PEŁNOSPRAWNI
Internet bez barier

● Współcześnie, jednym z bardzo ważnych obszarów szans życiowych i pełnego uczestnictwa w świecie jest kwestia dostępu i umiejętności korzystania z nowych mediów, czyli w pewnym uproszczeniu z Internetu wraz z jego licznymi funkcjami. Zwłaszcza, iż pomimo obaw (często uzasadnionych), manifestowanych przez „technologicznych pesymistów”, na ogół nie kwestionuje się korzyści płynących z korzystania z Internetu. W związku z czym Internet wciąż uznawany za nowe media także dla osób dotkniętych niepełnosprawnością [ czytaj ] w wielu zakresach może być szansą na poprawę ich sytuacji życiowej. Bardzo użyteczną w utrzymaniu np. więzi społecznych. W tym również z Kościołem, a  tym samym jego najmniejszą jednostką, którą jest parafia. Stąd też wykorzystanie w duszpasterstwie Internetu dostępnego dla wszystkich jest niezwykle ważne.

WCAG 2.1
dostępność serwisu internetowego

● Dostępność serwisu internetowego to stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, bez względu na ich cechy lub upośledzenia i całkowicie niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]