Ludzie wolą udawać, niż być sobą. To jakby fałszowanie swojej duszy, fałszowanie swoich postaw, fałszowanie swoich sposobów postępowania: to nie jest prawda.

Franciszek, papież

Obrona czy atak? Obrona przez atak. Czy atak może być obroną? A jeżeli tak, to obroną przed czym? Czy ujawniać prawdę? Czy należy ją ukrywać? Zwłaszcza wtedy, gdy jest bolesna. Udawać, że nie ma problemu, uciekać czy atakować? Czy po prostu wytłumaczyć? Czasem czegoś nie da się tak po prostu wytłumaczyć. Co wtedy zrobić, jak należy postąpić? Czy twierdzenie należy uzasadnić? Mówiąc „że…”, czy trzeba powiedzieć dlaczego? Czy krytycyzm jest dobry? Jeżeli tak, to w jakim znaczeniu? Albowiem według słownikowych definicji krytycyzmem jest zarówno „umiejętność dokonywania obiektywnej i pozbawionej emocji oceny czegoś lub kogoś”, jak też skłonność do krytykowania, czyli: „skłonność do mówienia źle o jakiejś osobie lub rzeczy w celu wykazania ich braków”. Czy dwie różne definicje jednego słowa nie powodują zaniku różnicy pomiędzy słowami krytyka i krytykanctwo? Krytyka to negatywna ocena wskazująca, że coś nie ma wartości, nie jest prawdziwe lub jest niewłaściwe w danej sytuacji. Często po analizie problemu ze wskazaniem rozwiązań. Natomiast krytykanctwo to cecha kogoś, kto ma skłonność do zbyt częstego i niesłusznego krytykowania kogoś lub czegoś a jako działanie to niesłuszne i częste krytykowanie kogoś lub czegoś. Co robić z konfliktem interesów?

Konflikt interesów to zjawisko stare jak ludzkość. Odnoszą się do niego już starorzymskie paremie prawnicze: Nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Nullus idoneus testis in re sua intellegitur – nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie. Jedną z pierwszych jego definicji możemy znaleźć w Ewangelii: „Żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”(Łk 16,13). Konflikt interesów, wywołany podwójną lojalnością, może dotyczyć przeróżnych aspektów życia. Co wtedy – z zasadą bezinteresowności a przede wszystkim z zasadą bezstronności. Co wówczas, gdy występuje konflikt pomiędzy interesem prywatnym i publicznym. Jednym z trzech wymiarów konfliktu prywatnego (poza prywatnym i rodzinnym) jest grupowy. Mamy grono znajomych i przyjaciół. Identyfikujemy się z różnymi grupami, do których należymy. W konsekwencji darzymy te osoby większą sympatią i zrozumieniem niż osoby nienależące do tych kręgów. Interes publiczny, to pojęcie także ma wiele wymiarów. Interes państwa, narodu i społeczeństwa, czyli niezaprzeczalnie również interes Kościoła. Interes prywatny jest więc interesem jednostkowym lub grupowym, zaś interes publiczny ma charakter interesu ogólnego, dobra wspólnego.

Jak twierdzą specjaliści, znawcy problemu – Aby uniknąć rzeczywistego konfliktu interesów należy wyłączyć się ze sprawy. Trzeba się samoograniczać w korzystaniu nawet z należnych przywilejów. Jak jest w Kościele? Jaka jest rzeczywistość? Brak komentarza prowokuje do głębszej refleksji nad tym problemem, który można rozwiązać tylko wtedy, gdy niemożliwe stanie się możliwe. A to jest konieczne.

Franciszek, papież:

Obłudnik jest osobą, która udaje, schlebia i oszukuje, bo żyje z maską na twarzy i nie ma odwagi, by zmierzyć się z prawdą. Z tego powodu nie jest zdolny do prawdziwej miłości, obłudnik nie potrafi miłować. Ogranicza się do życia w egoizmie i nie ma siły, by ukazać swoje serce w sposób przejrzysty.

Istnieje wiele sytuacji, w których może pojawić się hipokryzja. Często ukrywa się w miejscu pracy, gdzie ludzie starają się sprawiać wrażenie przyjaznych wobec swoich kolegów, podczas gdy rywalizacja prowadzi do zadawania im ciosu od tyłu. W polityce nierzadko spotyka się hipokrytów, którzy przeżywają rozdarcie między sferą publiczną a prywatną.

Szczególnie odrażająca jest obłuda w Kościele. Niestety, istnieje hipokryzja w Kościele, jest wielu chrześcijan i wielu obłudnych duchownych. Nigdy nie zapominajmy o słowach Pana: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37).

cały tekst

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]