Media, to temat rzeka. Szczególnie „uprzywilejowane” są media Kościoła o których wiele już napisano a wciąż to nie wszystko. „Gdy mówimy o roli mediów, odnosimy się do określenia ich funkcji. Oznacza to, że z jednej strony należy wziąć pod uwagę zdolność techniczną danego środka medialnego, z drugiej zaś cel stawiany przez osobę/ instytucję, która go wykorzystuje, jako nadawca i jako odbiorca. Cel ten będzie zależał od hierarchii wartości użytkownika danego medium, jego wiedzy moralnej, przygotowania intelektualnego. (…)

Korzystanie z nowych mediów wymaga jeszcze większego uwrażliwienia na sprawy moralne, godność człowieka, prawdę, która często jest przemieniana w symulacje, prawdę wirtualną. Dlatego duszpasterz, podejmując się ewangelizacji przez nowe media, w pierwszej kolejności musi zadbać o swoją głęboką formację i o autentyczną pracę duszpasterską. (…)

Aby móc wypełniać odpowiednią rolę ewangelizacyjną ważne jest zwrócenie uwagi na komunikację instytucjonalną Kościoła, a w niej komunikację zewnętrzną i wewnętrzną. Przekazywanie informacji o Kościele zgodnej z prawdą jest pierwszą funkcją, jaką mają do spełnienia media.(…)

Rola mediów pozostaje taka sama, jak była zawsze, ale sposoby, w jaki wykorzystywane są środki komunikacji ze strony nadawcy i odbiorcy, ulegają zmianie. Stąd konieczność rzetelnego zwrócenia uwagi na odpowiednie przygotowanie osób pracujących w mediach i edukowanie odbiorców do odpowiedzialnego korzystania z mediów. Rzetelność jest bowiem podstawowym warunkiem, aby media spełniały pozytywną rolę dla Kościoła, a tym samym kreowały prawdziwy jego obraz”.

cały tekst

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]