W roku 2020 w Polsce działalność duszpasterską prowadziło 10.361 parafii katolickich przynależących do 41 diecezji, w tym 10.287 parafii określanych jako „diecezjalne” lub „zakonne” są parafiami leżącymi na terenie poszczególnych diecezji i nad tymi parafiami władzę sprawują biskupi diecezjalni. Natomiast wchodzące w tę ogólną liczbę 74 parafie przynależą do często nazywanego „diecezją wojskową” Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i nad nimi władzę sprawuje biskup polowy. A wówczas, gdy jest to parafia wojskowo cywilna (cywilno-wojskowa) również biskup diecezjalny. Warto też wiedzieć, że największym wschodnim Kościołem w Polsce jest Kościół obrządku bizantyjsko-łacińskiego, czyli greckokatolicki. Administracyjnie w naszym kraju jest on jedną metropolią, a jest to 1 archieparchia (archidiecezja) i 2 eparchie (diecezje).

więcej: episkopat.pl

mapy i nazwy  są linkami do portali diecezji

POLSKA • ARCHIDIECEZJE I DIECEZJE KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

INFORMACJA ▪ Podział administracyjny państwa i Kościoła jest całkowicie odrębny. Granice diecezji nie pokrywają się z granicami województw. Granice dekanatów w diecezjach nie są tymi, które są granicami powiatów. Granice parafii nie muszą być i często nie są tożsame z granicami miast i gmin, a w nich odpowiednio dzielnic i sołectw.

Aktualnie, uwzględniając strukturę społeczną oraz specyfikę środowisk tworzone są rejony duszpasterskie, których granice w diecezjach nie muszą pokrywać się z granicami dekanatów. Rejon duszpasterski może być także międzydiecezjalny, a wówczas nie musi go stanowić cale terytorium poszczególnych diecezji. Podsumowując, każdy rejon duszpasterski ma zawsze własne granice.

DIECEZJE • DEKANATY • PARAFIE
Warto wiedzieć, że w 41 diecezjach Kościoła rzymskokatolickiego, 3 eparchiach Kościoła greckokatolickiego i Ordynariacie Polowym WP ogółem jest10.361 (XII 2020) parafii. Kościołem partykularnym są nazywane połączone (po kilka) w metropolie. Cztery diecezje podzielone są na rejony duszpasterskie (po 4 w 3 diecezjach i 5 w 1 diecezji). Wszystkie diecezje podzielone są na dekanaty, których w Polsce jest ogółem 1136 (średnia statystyczna dekanatu to 9 parafii). [ czytaj ]

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]