Kombinacje, w tym jednym słowie – dlatego użytym w liczbie mnogiej – skupiają się wszystkie czynności, które określa czasownik „kombinować”. Zestawiać (kompilować) i zmieniać (manipulować), czyli robić coś nieuczciwie. Zastanawiając się na tym, co i jak można zrobić, aby osiągnąć obrany cel. I w ten sposób, aby nierzetelnie przygotowana informacja nie budziła żadnych podejrzeń, co do jej szczegółowości i kompletności; prawdziwości, czyli zgodności z danymi dostępnymi w innych źródłach. Kombinować można z wielu i różnych powodów. W manipulacji medialnej najczęściej wykorzystuje się selekcję informacji. Skrajną formą manipulacji jest kształtowanie przekazu medialnego w sposób tendencyjny. Tak, by wpływać na poglądy, postawy i działania, właściwe tylko z jednego punktu widzenia.