Tekst to ciąg zapisanych słów i zdań składających się na pewną całość wyrażającą określone treści. Treść jest tym, co się przekazuje odbiorcy w danym tekście. Zatem treść to także informacja; coś, co zostało powiedziane lub napisane o czymś. Jednakże, aby treść była informacją użyteczną musi posiadać określone cechy. Przede wszystkim musi być aktualna, kompletna i rzetelna. Każda informacja ma inne, różne znaczenie dla poszczególnego odbiorcy. Dlatego istotna jest adresowalność; co wskazuje, że informacja powinna być skierowana do konkretnego odbiorcy i dostosowana do jego potrzeb pod względem zakresu przedmiotowego, dokładności i aktualności. Mnogość źródeł wiedzy i natłok, często przeciwstawnych informacji wywołują chaos, prowadzący do dezorientacji co do ich prawdziwości.