● Autoprezentacja – jak tłumaczy encyklopedia PWN – jest to świadome kierowanie przez daną osobę wrażeniem jakie wywiera na innych. Tym samym, gdy przekaz, którym między innymi są treści zamieszczane na stronach internetowych zawierają takie informacje jakie ich nadawca chce, by odbiorca o nim wiedział, bardzo często autoprezentacja jest utożsamiana z manipulacją, czyli fałszywym prezentowaniem swojej osoby lub kreowaniem fałszywego wizerunku. Co powoduje, że prezentacja, aby była dobra musi być spójna, zrozumiała i rzeczowa. To zaś oznacza, że przekazywane informacje – nawet, gdy ich treść jest obszerna – nie mogą być popisem krasomówczym, a przedstawiany w nich obraz przerysowany. Gdyż przesadne podkreślanie cech i wyolbrzymnianie zalet tego, co nawet jest najdoskonalsze z reguły odnosi skutek odwrotny od oczekiwanego. Albowiem wówczas, gdy autoprezentacja staje się niewiarygodna dokonująca jej osoba nie tylko nie zyskuje, lecz autorytet już posiadany – najczęściej bezpowrotnie traci. O czym, chcąc zyskać trwały autorytet i/lub zbudować swój pozytywny wizerunek – nie należy nigdy zapominać

WIZERUNEK
profesjonalizm fundamentem autorytetu

● Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Z tego powodu stworzenie profesjonalnego portalu (lub wortalu)) internetowego niesie ze sobą szereg wyborów i decyzji. Albowiem wbrew pozorom projektowanie stron internetowych to bardzo pracochłonny proces i nie taki łatwy jak się niektórym wydaje. Ważne jest więc, aby tym zajął się profesjonalista tzn. znawca tematyki, której ma służyć portal (serwis) lub wortal internetowy. Gdyż tylko taka osoba – więc nie doskonały informatyk lub bardzo zdolny grafik  – nie doprowadzi do przerostu formy nad treścią, Czego efektem będą merytorycznie poprawne i  tym samym silne treści. Mające wielką wartość, co oznacza, iż tylko w ten sposób tzn. tworziny przez osobę kompetentną przekaz internetowy, będzie zawsze bezcennym źródłem wiarygodnych informacji o ogromnej wartości. – budujących pozytywny wizerunek

PORTAL PARAFIALNY
wirtualna gablotka informacyjna

● Czy portal internetowy parafii powinien lub musi być wirtualną wersją gablotki informacyjnej zazwyczaj wiszącej w przedsionku kościoła? Co należy zrobić, aby to zmienić? Odpowiedź na tak zadane pytania wydaje się niezwykle prosta. Trzeba przede wszystkim chcieć zrobić to, czego pomimo istniejącej a często nawet naglącej potrzeby, najczęściej się nie robi z powodu braku osoby, która by się zajęła stworzeniem profesjonalnego portalu internetowego. Jest to – nie zawsze jedyna, lecz najczęstsza przyczyna braku parafialnych portali internetowych. Zwłaszcza tych na poziomie profesjonalnym, które poza samym ich istnieniem i rolą informacyjną spelniałyby również funkcję edukacyjną. Będąc niejednokrotnie – nawet dla bardzo gorliwych katolików – jedynym źródłem wiedzy o Kościele, zaś o parafii na pewno.

OCENA TREŚCI
niewiedza czy zamierzone działanie?

● Oceniając treści publikowane na parafialnych portalach internetowych pod względem formalnym i merytorycznym bardzo łatwo zauważyć, że w miejscu, które co do zasady powinno być wiarygodnym źródłem zamieszcza się informacje nieprawidłowe i obarczone błędami. To zaś z powodu niewiedzy, niezrozumienia a nawet niesubordynacji autorów tekstów wobec tego, co mówi Kościół. Czemu najczęściej towarzyszy nierealistyczna samoocena tych osób i ich nieumiejętność przyznania się do niewiedzy. Często też lekceważenie odbiorców tychże treści i przekonanie o ich niewiedzy. Ocena tekstu pod kątem merytorycznym ma zwrócić uwagę na to, czy występują w nim sprzeczne fakty, nieścisłości albo pominięcia, które trzeba uzupełnić. Co wymaga wiedzy i znajomości zagadnień, a więc również kwalifikacji (wykształcenia) osoby takiej oceny dokonującej.

+
+

● Tworzę portale internetowe będące źródłem sprawdzonych, wiarygodnyh i aktualnych, dlatego zawsze przydatnych informacji.

● Buduję swój autorytet oparty na wiedzy, doświadczeniu i kompetencji oraz na fundamencie szacunku dla drugiego człowieka.

TREŚCI NIEPOŻĄDANE
niewiedza czy zamierzone działanie?

● Treści niepożądane na parafialnych portalach i/lub stronach internetowych to źródło licznych problemów i dlatego temu – co głównie ma na celu ośmieszenie Kościoła i podważnie jego autorytetu – należy zapobiegać. Ustawicznie I bardzo dokładnie monitorując opublikowane treści, aby móc niezwłocznie i zdecydowanie reagować na dostrzeżone nieprawidłowości. Trzeba jednak wiedzieć, że ryzyka zagroźeń wyeliminować nie można., ale możliwe do zminimalizowania są ich skutki. Obserwując także symptomy zagrożeń, a talże pamiętając, iż niepożądane treści  mogą być ukryte pod wiodące na inne portale i/lub strony www linkiem, a tym może być każde słowo i każdy obraz. Wobec czego pobieżny przegląd jest nieskuteczny. Dlatego, tylko przez monitoring permanentny  osięga się cel, czyli ujawnia nieprawidłowości.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]