Zwracam uwagę, iż adres mailowy należy do danych osobowych podlegających ochronie prawnej i można z niego korzystać tylko w celu dla którego został podany. W innych przypadkach za zgodą jego właściciela. Natomiast adres IP każdego użytkownika komputera możliwy jest do ustalenia. Stąd też wszystkie przypadki wykorzystywania adresu mailowrgo do zakazanego prawem przysyłania niezamówionych reklam i/lub ofert handlowych, a także innych spamów – tak, jak i stalking zgłaszam organom ścigania.

Warto też wiedzieć, iż znamiona czynu zabronionego wyczerpuje także przesłanie wiadomości popoprzedzonej zapytaniem o zgodę na jej dostarczenie, gdy po pytaniu dalsza treść jest reklamą i/lub ofertą handlową.

● Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]