KOŚCIÓŁ
służyć i pomagać

● Duszpasterstwo w Internecie – pomimo, że nadal bardzo młode – nie jest już nowością. Liczne próby wykorzystania Internetu w duszpasterstwie z różnym tego skutkiem były podejmowane. Jednakże konkretne działania podjęto dopiero, gdy zauważono dobrodziejstwo błyskawicznej komunikacji. Wówczasa też działania zostały zintensyfikowane. Aby dotrzeć do osób będących w miejscach, które papież Franciszek nazywa „peryferiami Kościoła”. Wizja duszpasterska papieża Franciszka polega na przejściu od Kościoła „porządkującego wiarę” do Kościoła „przekazującego i dającego wiarę”. Papież wskazując na pilną konieczności przeorientowania duszpasterstwa twierdzii że należy „zmienić zamknięty model działalności ewangelizacyjnej, który ogranicza się do tego, co już było, a w jego miejsce stworzyć Kościół otwartych drzwi”. Duszpasterstwo w świecie cyfrowym. 

EWANGELIZACJA
Internet największą amboną XXI wieku

● Jakość działań podejmowanych przez wirtualnych ewanelizatorów a zatem również przydatność rozpowszechnianych przez nich różnokich treści najlepiej wyrażają słowa: „Sztuka korzystania z Internetu to sztuka wyboru między treściami, które są: bardzo dobre, dobre, średnie, niedobre i fundamentalnie złe. Trzeba nauczyć młodego człowieka – zwłaszcza młodego, ale pewnie tak naprawdę każdego – sztuki wyboru”. [ czytaj ]  Zwłaszcza, iż Internet może być tylko przestrzenią komunikacji i drogą wiodącą do „realu”, lecz nie powinien prowadzić do wirtualizacji wiary.. A dlatego, że we wspóczenym świecie wszystko musi byc „cyber-„. [ czytaj ] Zwłaszcza, iż „Sieć pozostaje jedynie religijnym medium, narzędziem, które można wykorzystać w obszarze duchowości chrześcijańskiej, ale nie pozwala na immediatio, a więc bezpośredniość”.

KATECHIZACJA
Internet narzędziem katechetycznym

● Przygotowanie treści katechetycznych na parafialnym portalu internetowym może być trudne, ale jest konieczne. Zwłaszcza obecnie, gdy „Wiele dokumentów kościelnych akcentuje, że parafia jest istotnym środowiskiem katechezy. [ czytaj ] I wtedy, gdy: „powinnością członków Ludu Bożego jest twórcze wykorzystywanie nowych odkryć i technologii dla dobra ludzkości i do realizacji Bożego planu wobec świata”. [ czytaj ] „Dlatego też nowe technologie informacyjne w posłudze katechetycznej to wyzwanie, przed którym stoi dziś Kościół, a w sposób szczególny ci, którzysą odpowiedzialni za głoszenie Dobrej Nowiny dzieciom i młodzieży podczas lekcjireligii w szkołach oraz katechezy parafialnej”. [ czytaj ] Co niestety – pomimo już dokonanych wielu pozytywnych zmian – nadal wymaga zmiany w świadomości osób odpowiedzialnych za obecność Internetu w Kościele.

WSPÓLNOTA
budowanie więzi interpersonalnych

● Wspólnota kościelna żyjąca w świecie pluralistycznym przenikanym przez różne prądy musi budować wewnątrz coraz silniejsze więzi. Pogłębieniu tych relacji we wspólnocie, którą również jest parafia służą przede wszystkim osobowe relacje, ale temu może pomagać parafialny portal internetowy. Szczególnie wtedy, gdy będąc prowadzony profesjonalnie. Zatem przede wszystkim z zachowaniem szacunku dla odbiorców jest miejscem przekazu zawsze rzetelnych informacji, spelniających oczekiwania odbiorców treści i zaspokajających ich potrzeby. Tym bardziej., iż tylko w taki sposób można zbudować pozytywny wizerunek i zyskać autorytet potrzebny przewodnikowi „stada”. Co we wspólnocie skupionej wokół jednego lidera, którym najczęściej jest duszpasterz a dla zbudowania osobowych więzi jest niezwykle potrzebne a wręcz nawet niezbędne

DUSZPASTERZE
księża i rekolekcjoniści w Internecie

● Duszpasterstwo w Internecie – pomimo, że nadal bardzo młode – nie jest już nowością. Liczne próby wykorzystania Internetu w duszpasterstwie z różnym tego skutkiem były podejmowane. Jednakże konkretne działania podjęto dopiero, gdy zauważono dobrodziejstwo błyskawicznej komunikacji. Wówczasa też działania zostały zintensyfikowane. Aby dotrzeć do osób będących w miejscach, które papież Franciszek nazywa „peryferiami Kościoła”. Wizja duszpasterska papieża Franciszka polega na przejściu od Kościoła „porządkującego wiarę” do Kościoła „przekazującego i dającego wiarę”. Papież wskazując na pilną konieczności przeorientowania duszpasterstwa twierdzii że należy „zmienić zamknięty model działalności ewangelizacyjnej, który ogranicza się do tego, co już było, a w jego miejsce stworzyć Kościół otwartych drzwi”. Duszpasterstwo w świecie cyfrowym. 

RAZEM
portale międzyparafialne

● Portale internetowe parafi a zwłaszcza ich brak oraz jakość to temat spędzający sen z oczu wielu księży, którzy rozumieją potrzebę i widzą sens istnienia Kościoła w Internecie. Szczególnie wtedy, gdy nierozwiązany pozostaje problem. Często z bardzio prozaicznego powodu, gdyż jedynie nieobecność w parafii osób, którym można by stworzenie i prowadzenie profesjonalnego (!) portalu parafii powierzyć. Oczywiście rozumiejąc, że wtedy chęci nie wystarczą. W głównej mierze dlatego, że działanie w myśl zasady „na bezrybiu i rak ryba” przynosi opłakane skutki, zaś nawet najlepszy informatyk/grafik nie stworzy funkcjonalnego oraz merytorycznie silnego portalu, nie znając specyfiki zagadnień związanych z Kościołem. Stąd też rozwiązaniem tego problemu, który niejednokrotnie wiąże się z sytuacją finasową parafii jest tworzenie – np. w  obrębie dekanatu – portali międzyparafialnych. 

KOŚCIÓŁ W INTERNECIE
etyka w środkach przekazu • etyka w Internecie

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]