▪ argumentacja – przedstawianie faktów przemawiających za czymś; zbiór faktów przemawiających za czymś; argument – fakt lub okoliczność przytaczana w komunikacie celem potwierdzenia lub obalenia jakichś tez lub decyzji

▪ manipulacja – wpływanie na poglądy lub działania jakichś osób w taki sposób, że nie są one tego świadome; posługiwanie się w taki sposób faktami lub jakimiś danymi, aby stworzyć pożądany obraz rzeczywistości, niezgodny z prawdą

Warto przeczytać: Etyczne aspekty manipulacji

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]