▪ racjonalizacja – ujmowanie czegoś w kategoriach rozumowych, a nie emocjonalnych; wynajdywanie racjonalnych argumentów dla umotywowania własnych czynów i postaw mających źródło w uczuciach i motywach, do których człowiek nie chce się przyznać przed sobą

▪ demagogizacja – zamierzone nadawanie cech demagogii; demagogia sposób oddziaływania na ludzi, stosowany często w działalności politycznej, polegający na głoszeniu nierealistycznych haseł i na składaniu efektownych, ale niemożliwych do spełnienia obietnic; demagogiczność, cecha czegoś, co polega na głoszeniu nierealistycznych haseł i na składaniu efektownych, ale niemożliwych do spełnienia obietnic

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]