▪ teologizacja – przypisywanie lub nadawanie cech teologicznych; teologia – nauka o naturze Boga oraz jego stosunku do ludzi i świata; teologia wyzwolenia – prąd teologiczny zrodzony w l. 60. XX wieku i i panujący głównie w krajach Ameryki Łacińskiej, którego istotą był postulat zaangażowania duchownych w działalność polityczną w celu stworzenia sprawiedliwych stosunków społecznych, a co za tym idzie, stworzenia lepszych warunków życia dla najuboższych

▪ sekularyzacja – proces polegający na tym, że ktoś przestaje wyznawać religię; proces polegający na tym, że coś przestaje być związane z religią i instytucjami religijnymi; przejęcie własności kościelnej i przeznaczanie jej na cele świeckie

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]