„Każdy ma coś, co może dać innym”. (Barbara Bush)

– portal dedykowany osobom, które nigdy się nie poddają

Artykuły - Warto przeczytać

Pojazd nie pojazd, a więc co?

Pojazd nie pojazd, a więc co?

Na jednej ze stron dostępnych w Internecie można przeczytać: Jednym z najnowszych zachodnich trendów w kwestii wspomagania mobilności osób starszych i / lub osób z niepełnosprawnością jest wprowadzanie na rynek wygodnych, nowoczesnych pojazdów, takich jak elektryczne skutery inwalidzkie. Ich rosnąca popularność ma swoje podstawy w wysokim poziomie komfortu użytkowania takiego sprzętu, a także bezpieczeństwa, jakie zapewniają użytkownikom te urządzenia. Słusznie autor...
Niepełnosprawni w pociągu

Niepełnosprawni w pociągu

Osoby niepełnosprawne podczas podróży pociągiem mają prawo do otrzymania pełnej pomocy ze strony obsługi pociągu. Drużyna konduktorska musi pomóc niepełnosprawnemu pasażerowi wsiąść do pociągu i ten pociąg opuścić. Osoby mające problemy w korzystaniu z pociągów i związanej z nią infrastruktury mają również prawo skorzystać z pomocy w dotarciu na peron, z którego odjeżdżać będzie pociąg. Tę pomoc świadczy obsługa dworca,w...
Niepełnosprawni w sądach

Niepełnosprawni w sądach

Osobom zmagającym się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz nieporadnym ze względu na wiek lub stan zdrowia w sądach przysługują pewne uprawnienia. Po przekazaniu informacji sądowi mają one prawo oczekiwać, aby posiedzenie odbyło się w odpowiedniej salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, sąd ma obowiązek zapewnienia stosownej opieki w zakresie...
Pacjent niepełnosprawny

Pacjent niepełnosprawny

Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Zmiany w prawie dające dodatkowe przywileje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności to krok we właściwym kierunku. Od dnia 01 lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą poza kolejnością korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej....
Niepełnosprawny, czy inwalida?

Niepełnosprawny, czy inwalida?

Niepełnosprawność, przez wielu nazywana również inwalidztwem w społeczeństwie działającym według utartych schematów kojarzy się z dostrzegalną ułomnością fizyczną, a więc kalectwem. Natomiast osoby dotknięte niepełnosprawnością intelektualną określa się jako upośledzone umysłowo lu po prostu chore psychicznie. W Polsce zwyczajowo stosuje się zamiennie pojęcia: osoba niepełnosprawna , osoba odchylona od normy , osoba upośledzona, inwalida, kaleka. Pojęcia te, aczkolwiek bliskoznaczne, nie oznaczają jednakże...
Psy terapeutyczne to nie asystujące?

Psy terapeutyczne to nie asystujące?

Dogoterapia - co to jest? Definicji jest wiele, ale wszystkie określają dogoterapię jako ćwiczenia terapeutyczne z udziałem wykwalifikowanego psa, który przeszedł odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Z dogoterapii może korzystać każdy - dzieci, dorośli, starsi, niepełnosprawni oraz pełnosprawni fizycznie i psychicznie, czy ludzie zupełnie zdrowi, którzy chcą się po prostu odstresować. Psy asystujące szkolone są do wykonywania specyficznej pracy dla swoich...
Asystencja osobista, co to jest?

Asystencja osobista, co to jest?

Idea osobistej asystencji osób niepełnosprawnych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z inicjatywy o charakterze samopomocowym pod nazwą ,,Independent Living"(niezależne życie), która ma swoje początki w końcu lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych. Także Unii Europejskiej od szeregu lat promowana jest tzw. koncepcja niezależnego życia. Polega ona na udzielaniu osobom niepełnosprawnym pomocy w odzyskaniu kontroli nad własnym ciałem i stylem własnego...
Daj nam szansę, kochaj!

Daj nam szansę, kochaj!

Potrzebujemy edukacji, pracy, szansy, przyjaciół i trochę miłości. Tak jak wszyscy. Czy to są specjalne potrzeby? Zespół Downa Coraz częściej na ulicach spotykamy uśmiechnięte dzieci o charakterystycznym wyglądzie. To dzieci z zespołem Downa. Wzrost tolerancji i akceptacji dla odmienności sprawiły, że dzieci i dorośli wyszli z zamkniętego świata czterech ścian. Co to jest zespół Downa Nazwa choroby pochodzi od nazwiska...
Pies asystent – nieoceniona pomoc

Pies asystent – nieoceniona pomoc

Pies towarzyszy i pomaga człowiekowi od wielu tysięcy lat. Również powszechna staje się obecność psa asystującego osobie niepełnosprawnej. Pies taki posiada wachlarz umiejętności, które mogą pomóc - także osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich - w wielu codziennych czynnościach, ale przede wszystkim pomaga usamodzielnić się oraz otworzyć na otaczający świat osobie niepełnosprawnej. Niestety istnieje wciąż niewiele osób z niepełnosprawnością...
Bez barier za kierownicą

Bez barier za kierownicą

Niepełnosprawność nie zawsze oznacza brak możliwości prowadzenia samochodu i konieczność pożegnania się z upragnionym prawem jazdy. Często wystarczy tylko odpowiednio dostosować pojazd do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Odsetek osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi ponad 12% (2011) mieszkańców, czyli 3,1 mln obywateli. Podobnie sytuacja kształtuje się w całej Europie. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie...

Niepełnosprawni w pociągu

Osoby niepełnosprawne podczas podróży pociągiem mają prawo do otrzymania pełnej pomocy ze strony obsługi pociągu. Drużyna konduktorska musi pomóc niepełnosprawnemu…

Pacjent niepełnosprawny

Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej…

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK