MOJA PRACA • TWOJE ZADOWOLENIE
PROFESJONALIZM OPARTY NA DOŚWADZCZENIU

 KOŚCIÓŁ W INTERNECIE • PROFESJONALNE SERWISY INFORMACYJNE
PARAFIE • GRUPY DUSZPASTERSKIE  • WSPÓLNOTY • FUNDACJE • STOWARZYSZENIA

●Przed dokonaniem autoprezntacji i/lub przedstawieniem reprezentowanego podmiotu, zawsze należy zdefiniować cel, który chce się osiągnąć. Nie wolno też zapominać, że prezentacja, aby była dobra musi być spójna, zrozumiała i rzeczowa. Co oznacza, że przekazywane informacje – nawet, gdy ich treść jest obszerna – nie mogą być popisem krasomówczym, a przedstawiany w nich obraz przerysowanym. Dlatego, że przez przesadne podkreślanie zalet tego, co nawet jest najlepsze, jak też wyolbrzymianie cech czegoś najdoskonalszego – z reguły – odnosi skutek odwrotny od oczekiwanego. Z powodu czego prezentacja staje się niewiarygodna, a jej dokonująca osoba nie tylko nie zyskuje autorytetu, lecz już posiadany najczęściej bezpowrotnie traci. O czym bezwzględnie zawsze należy pamiętać, chcąc zyskać trwały autorytet i zbudować pozytywny wizerunek. Potrzebne osobom i/lub podmiotom, które z racji sprawowanych funkcji i wykonywanych zadań winny te walory posiadać. Takimi są na pewno m.in. księża i Kościół katolicki, dla których Internet – nazywany największą amboną XXI wieku, jest narzędziem ewangelizacji. [ więcej ]

Tworzę strony internetowe będące źródłem sprawdzonych, wiarygodnyh i aktualnych, dlatego zawsze przydatnych informacji.
 
Buduję swój autorytet oparty na wiedzy, doświadczeniu i kompetencji oraz na fundamencie szacunku dla drugiego człowieka.

● Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Z tego powodu stworzenie dobrej strony www lub profesjonalnego portalu internetowego niesie ze sobą szereg wyborów i decyzji. Albowiem wbrew pozorom projektowanie stron internetowych to bardzo pracochłonny proces i nie taki łatwy jak się niektórym wydaje. Ważne jest więc, aby tym zajął się profesjonalista tzn. znawca tematyki, której ma służyć strona www / portal internetowy. Gdyż tylko taka osoba – więc nie doskonały informatyk lub bardzo zdolny grafik  – nie doprowadzi do przerostu formy nad treścią, zaś tego efektem będą merytorycznie poprawne i  tym samym silne treści. Mające wielką wartość, a to oznacza, iż w ten sposób – tzn. przez osobę kompetentną – tworzony przekaz internetowy, będzie bezcennym źródłem wiarygodnych informacji o ogromnej wartości.

WAWARES
• wiedza i umiejętności
• kwalifikacje i kompetencje
• wieloletnie doświadczenie
• terminowość realizacji
• prawidłowość wykonania
pełen profesjonalizm

PORTALE
• projektowanie stron internetowych
• hosting oraz rejestracja domen
• Instalacja systemu zarządzania treścią
• optymalizacja stron internetowych
• pozycjonowanie stron internetowych
• pomoc oraz wsparcie techniczne

POMOC
opracowanie treści
• kwerenda tematyczna
• redagowanie tekstów do publikacji
• korekta treści i weryfikacja wiarygodności
• monitorowanie źródeł i zmian
• aktualizacja treści

KREATOR
• budowanie wizerunku i autorytetu
analiza rzeczywistych potrzeb
badanie oczekiwań
wartościowanie prezentacji
monitoring skuteczności przekazu
poszukiwanie nowych rozwiązań

ASYSTA
• zawiłość zagadnień
specyfika tematyki
kompetencje autora treści
poprawność merytoryczna
osobliwość zasad pisowni
• niepospolitość terminologii

(nie)PEŁNO(s)PRAWNI
• niepełnosprawni w Kościele katolickim
inwalidztwo fizyczne
niepełnosprawność intelektualna
sakramenty a niepełnosprawność
możliwości i przeszkody
• samowola, czy konieczność

oferta specjalna • treści obce

profesjonalny i rzetelny przegląd tekstów publikowanych

audyt aktualności,wiarygodności i przydatności informacji

opracowanie, przygotowanie i korekta przed publikacją

 fachowa i rzeczowa ocena wartości merytorycznej tekstów

weryfikacja prawidłowości używanych terminów i słownictwa

ocena kompletności i dokładności poruszanych zagadnień

przegląd spójnych i wzajemnie korelujących ze sobą treści

opiniowanie poprawności pisowni słownictwa religijnego

Kościół a internet  wybrane zagadnienia

INTERNET POTRZEBUJE KOŚCIOŁA • KOŚCIÓŁ POTRZEBUJE INTERNETU●Kościół dostrzega, że wraz z pojawieniem się komputerowych technik telekomunikacji otrzymał tym samym nowy środek realizacji swojej misji. Metody ułatwiające porozumienie się i dialog między członkami Kościoła pozwalają na zacieśnienie więzów jedności. Dostrzegając ogromne dobrodziejstwo Internetu Kościół zachęca do wykorzystania tego medium przez parafie, diecezje, kongregacje zakonne, instytuty i organizacje związane z Kościołem. osoby zajmujące ważną pozycję w Kościele powinny rozumieć znaczenie Internetu w świecie współczesnym. Są one zobowiązane do wykorzystania jego potężnych możliwości, winny uwzględniać jego zastosowanie w programach duszpasterskich i dbać o autentyczność stron internetowych określanych jako katolickie. Osoby zajmujące się zawodowo stosowaniem Internetu w Kościele muszą być fachowcami w tej dziedzinie. [ więcej ]

PAPIESKA RADA DS. ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus
obecnie:
Dyskateria (Sekretariat) ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej

Kościół a Internet

Etyka w Internecie

Etyka w środkach przekazu

● Badanie CBOS

15 proc. internautów korzysta z portali i stron religijnych. Tylu internautów deklaruje, że odwiedza strony i portale religijne, poszukując wiadomości o wydarzeniach lokalnej parafii lub wspólnocie oraz informacji z życia Kościoła”.

Respondenci, którzy nie odwiedzają religijnych witryn wskazują, że nie czują takiej potrzeby (46 proc.); nie interesują ich takie treści (34 proc.), nie mają na to czasu (33 proc.). 10 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie odwiedza takich witryn, ponieważ nie są osobami religijnymi.

Korzystający z religijnych witryn najczęściej deklarowali zainteresowanie informacjami o aktualnych wydarzeniach w lokalnej parafii lub wspólnocie (46 proc.) i wydarzeniami z życia Kościoła, do którego należą (36 proc.). Badani wymieniali również zainteresowanie tekstmi religijnemi on-line (31 proc.). Najmniejszym (6 proc.) zainteresowaniem cieszyły się strony dające możliwość dyskusję z innymi użytkownikami, np. fora i czaty.

Zainteresowanie tematyką religijną w sieci wykazywały osoby w wieku 45-54 lat (21 proc.), a także 25-34 lat (17 proc.); najmniej było internautów z przedziału wiekowego 35-44 lat (11 proc.) oraz powyżej 65 roku życia (12 proc.).

Najczęściej strony i portale religijne odwiedzały osoby z miast liczących między 100 a 499 tys. mieszkańców (21 proc.), mieszkańcy miast do 20 tys. (18 proc.) i osoby z miast powyżej 0,5 mln (17 proc.).

Odsetek korzystających z portali religijnych wzrasta wraz z poziomem wykształcenia respondentów – dlatego: wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (po 8 proc.) deklarowało korzystanie z takich serwisów; podczas, gdy z portali religijnych korzystają internauci z wyższym wykształceniem (21 proc.) i średnim (15 proc).

● Badania GEMIUS

Co piąty internauta odwiedzający strony internetowe o tematyce religijnej jest w grupie wiekowej: 15-24 lat. Strony www z tej kategorii, cieszące się największą popularnością wśród polskiej młodzieży to głównie: Deon.pl (207 tys. / użytkowników w analizowanym miesiącu), Gosc.pl (127 tys.), Opoka.org.pl (99 tys.), Adonai.pl (87 tys.), Wiara.pl (64 tys.), Katolik.pl (62 tys.), Niedziela.pl (58 tys.), Dominikanie.pl (44 tys.) oraz Stacja7.pl (29 tys.).

Portale te nie zawierają wyłącznie treści religijnych, czy związanych z Kościołem. Użytkownicy znajdą na nich również wiadomości z kraju i ze świata, liczne porady, blogi i fora tematyczne, a nawet rozrywkę.

W skali ogólnoświatowej rekordy bije, uznana za najczęściej odwiedzany portal katolicki – emitowana w 8 wersjach językowych (języki: angielski, francuski, portugalski, hiszpański, włoski, arabski, słoweński oraz polski) Aleteia.org (13 mln.).

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania użytkowników stron o treściach religijnych, możemy zauważyć, że spotykają się one ze szczególnie dużym  zainteresowaniem wśród internautów z większych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców). Ta grupa stanowi 22 proc. odwiedzających serwisy religijne, podczas gdy w całym polskim Internecie w tej grupie wiekowej internauci z większych aglomeracji miejskich stanowią 17 proc.

Na podstawie przeprowadzonych badań można potwierdzić, iż poziom wykształcenia  użytkowników wszelkiego typu serwisów  religijnych – tzn. portali i stron www religijnych i związanych z Kościołem – ma bardzo znaczący wpływ na zainteresowanie nimi. I tak, jak w przypadku badań przeprowadzonych przez CBOS, także ankietowani przez GEMIUS potwierdzili, że wśród 52 proc.osób korzystających z portali religijnych, najwięcej jest z wykształceniem wyższym: 22 proc. i następnie średnim.

OSOBY (NIE)PEŁNO(S)PRAWNE W INTERNECIE  portale ich, o nich i dla nich

● Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu. (pl.wikipedia.org)

25 zaleceń
● dla dostępności serwisów internetowych
● dla redaktorów serwisów internetowych

WCAG Web Content Accessibility Guidelines

krytyka  inspiracja do refleksji

krytyka oparta na rzeczowej analizie faktów surowa ocena kogoś lub czegoś

konstruktywna • wnosząca rozwiązania prowadzące do dokonania dobrych zmian 

destruktywna  pozbawiona podstaw niczemu nie służąca, nagatywna ocena

krytykanctwo • nieuzasadniony negatywny stosunek do wszystkich i wszystkiego  • krytyka dla krytyki, bardzo często wynikajca z wyznawanej religii i światopoglądu

ZIELONA
• parafia „od zakrystii”
zależności i relacje międzyosobowe
zobrazowanie powiązań
przedstawienie podstaw: KPK i KKK
unaocznienie możliwości i ograniczeń 
• wyjaśnienieprzekazanych informacji

PARAFIA
• parafia „bez znieczulenia”
postrzeganie osób duchownych
społeczna ocena duchowieństwa
konstruktywna krytyka
szkodliwe krytykanctwo
• fakty i mity

KATOLICKIE
• tolerancja religijna
szacunek dla odmienności
prześladowania i dyskryminacja
katolickie – tylko dobre?
niekatolickie – tylko złe?
koegzystencja ludzi, kultur, religii

internet  prawo

● AKTY PRAWNE:

stan prawny: styczeń 2021

treści, które warto przeczytać 

Dobry tekst

O tym jak ważne są treści na stronie internetowej nie musimy nikogo uświadamiać. Internet charakteryzuje się jednak ogromną dynamiką działań,…

Fakty i Mity

Zagadnienie dotyczące budowania dostępnych aplikacji sieciowych jest znane coraz szerszej grupie użytkowników internetu, zarówno ze świata biznesu jak i jednostek…

My kontra Oni

Dowiedziałeś się niedawno o tym, że istnieje w procesie cyfryzacji coś takiego, jak dostępność aplikacji i stron dla osób niepełnosprawnych?…

polecane linki

pro bono publico
dobrowolnie ● profesjonalnie 
 bezpłatnie

Użycie adresu mailowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa ZABRONIONE

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]