WIEDZA I DOŚWIADCZENIE TO PROFESJONALIZM

Responsywne strony internetowe, dostosowane do najwyższych standardów także w zakresie ich dostępności według standardów WCAG 2.1 budujemy na systemie CMS

Strona responsywna • RWD (ang. Responsive Web Design) jest techniką projektowania stron internetowych tak, aby ich układ i wygląd automatycznie dostosowywał się do rozmiaru okna przeglądarki, na której strona jest wyświetlana. Strona internetowa stworzona w technice RWD jest uniwersalna, co oznacza, że zarówno na komputerach jak i nośnikach mobilnych wyświetla się w ten sam sposób. Dzięki systemowi zarządzania treścią CMS (ang. Content Management System) aktualizacja i rozbudowa stron nie wymagają od użytkowników znajomości języków programowania. WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to wytyczne, które należy uwzględnić przy projektowaniu stron internetowych, aby zwiększyć dostępność i łatwość przeglądania stron dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dotyczą one potrzeb zarówno osób z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, ruchu, z zaburzeniami poznawczymi oraz intelektualnymi, jak również osób starszych.

TWORZYMY .NIEPOWTARZALNE
KORYGUJEMY .NIEDOSKONAŁE
UDOSKONALAMY NIEFACHOWE

Nas „content” pod którym ukryta jest manipulacja nie interesuje. My stawiamy na prawdziwość przekazu. Wymuszonego pozycjonowania również nie potrzebujemy. Przez nas stworzone strony i portale www dzięki zamieszczonym na nich treściom przedstawiają wartość same w sobie.

Dokonujemy bezpłatnej oceny istniejących stron i portali www pod kątem możliwości ich ulepszenia.

W dniu 17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zostało nawiązane pierwsze w Polsce w pełni funkcjonalne połączenie z Internetem. Wydarzenie to uznaje się za początek Internetu w Polsce. Dwa lata później w tym samym miejscu powstał pierwszy polski serwer internetowy.

Czy wiesz, że…  Internet pomimo, iż jest przestrzenią wirtualną stanowi miejsce publiczne wówczas, gdy publikowane treści są dostępne bez ograniczeń tzn. nie będąc zabezpieczone loginem i hasłem. (postanowienie SN z dnia 17.04.2018 r.)

baner-XII_75

CIEKAWA LEKTURA ▪ WARTO PRZECZYTAĆ

Linki przekierowują na portale, których treści szczegółowo przybliżają zakres oferowanej pomocy, możliwości i warunki współpracy. Opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. Co do zasady „pro bono”, lecz z potrzeby jako pomocy wzajemnej, „barter”.

[…] nazwa sieci komputerowej bywa pisana dwojako (małą i wielką literą), bo też wydawnictwa poprawnościowe nie są zgodne co do jej pisowni. „Nowy słownik ortograficzny PWN” pod red. E. Polańskiego (Warszawa 1997) oraz „Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN” pod red. A. Markowskiego (Warszawa 1999) rejestrują tylko rzeczownik Internet – pisany wielką literą. Ale już „Wielki słownik ortograficzny języka polskiego” A. Markowskiego (Wilga, Warszawa 1999) podaje formy Internet oraz internet, różnicując ich użycie – Internet to nazwa własna systemu, a internet to „każdy system łączności komputerowej”. To ostatnie rozstrzygnięcie wskazuje na to, że określenie nowego medium elektronicznego – medium właśnie, a nie systemu, który to medium „obsługuje” – zapisuje się już małą literą. (rjp.pan.pl)

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]