pozyskiwanie rzetelnych i wiarygodnych informacji

Portal WAWARES w podtytule ze słowem weryfikacja jest zachętą do przeprowadzenia czynności, których celem jest sprawdzenie poprawności treści i skorygowanie stwierdzonych błędów. Weryfikacji nigdy nie należy utożsamiać z krytyką, a tylko uznać za określenie „zbiorcze” dla tych czynności, które zwykle się określa: adiustacja, korekta, redakcja. Są to procesy opracowania treści. Adiustacja to opracowanie layoutu (szablonu, wzorca, układu kompozycji strony) publikacji, korekta skupia się na poprawności językowej treści, a redakcja zapewnia poprawność merytoryczną treści. Weryfikacja polegająca głównie na sprawdzeniu, w jej efekcie jest przede wszystkim wskazaniem podstawowych wytycznych i zasad z uwzględnieniem rodzaju publikacji, aby przekaz informacji spełniał wyznaczony mu cel.