▪ PARAFIA W MEDIACH ▪
parafialne internetowe serwisy informacyjne
biuletyny informacyjne ▪ czasopisma parafialne

„Dobry przekaz pomaga nam zbliżać się do siebie i lepiej poznawać się wzajemnie, coraz bardziej jednoczyć. lDzielące nas mury mogą zostać obalone jedynie wówczas, gdy jesteśmy gotowi słuchać siebie nawzajem i luczyć się jedni od drugich”. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ll (Franciszek, papież)

Witam ▪ na portalu poświęconym bardzo rozlegle pojętej obecności parafii w mediach będących źródłem informacji oraz wiedzy. Media są nieodłącznym towarzyszem życia człowieka XXI wieku. Wśród środków masowego przekazu, którymi są  prasa, radio i telewizja, obecnie Internet jest najszybszym i najskuteczniejszym środkiem przekazu, docierającym do największej grupy odbiorców. Dlatego  uznawany jest za „ambonę świata”. 

PARAFIA • wawares.pl

Szansa, konieczność czy zbędny kłopot. Czemu służą parafialne portale internetowe? Czy muszą być tylko wirtualną gablotą ogłoszeniową?

PRASA • wawares.pl

Czasopisma parafialne redagowane na wysokim poziomie merytorycznym, winny cieszyć się uznaniem. Nazywane „gazetkami” tracą konotacje.

KATOLICKIE • wawares.pl

● Współpraca międzydekanalna oraz międzyparafialna to w szerokim zakresie budowanie wspólnoty wspólnot, jedności i wzajemnego zrozumienia.

KREATOR • wawares.pl

Wizerunek i tożsamość wspólnot parafialnych. Duszpasterzy i wiernych. Dlaczego ważne są: szacunek, wiarygodność, zaufanie i autorytet?

„Jest rzeczą oczywistą, że we współczesnym duszpasterstwie ważną rolę mogą odegrać środki społecznego przekazu. W każdym jednak przypadku należy starannie określić rodzaje zastosowanych mediów oraz treści, które chcemy za ich pośrednictwem przekazać odbiorcy.(…) Symbolem Kościoła naszych czasów powinna być pogłębiona i odważna komunikacja, która wynika ze wspólnoty z Bogiem i która do tej wspólnoty prowadzi”. (ks. Marek Dziewiecki)

ASYSTA • wawares.pl

Administrowanie i zarządzanie parafialnymi stronami internetowymi i portalami innych podmiotów Kościoła rzymskokatolickiego. Aktualizacja treści.

POMOC • wawares.pl

Duszpasterstwo „na zamówienie” – specjalne i specjalistyczne. Zachęta do wprowadzenia oczekiwanych, nowych form pracy duszpasterskiej.

LSO • wawares.pl

Lustrować, sprawdzać, oceniać. Opracowanie treści, aby jako poprawne, przydatne i ciekawe skutecznie trafiały do odbiorców.

MŁODZI • wawares.pl

● Quo vadis?  Ludzie młodzi. Wiara, rozterki i dylematy. Przeżywanie wiary; zwątpienia, odejścia i powroty. Niełatwe pytanie, trudne odpowiedzi..

BEZ BARIER • wawares.pl

Wszyscy „wrzucani do jednego worka”. Brak wrażliwości na indywidualne potrzeby. Bariery mentalne, brak kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy.

NIEPEŁNOSPRAWNI • wawares.pl

● Dostosowanie mediów katolickich do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz seniorów. Standardy WCAG i nie tylko.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE TO PROFESJONALIZM

SPECJALIZACJA • tematyka związana z Kościołem katolickim
Pojęcie specjalizacji można definiować na wiele sposobów. Jest to wyodrębnianie się pewnej dziedziny, a także zdobywanie biegłości i jej posiadanie w jakiejś dziedzinie. Ogólnie to wąska dziedzina w której się specjalizuje osoba, dążąca do jak najlepszej realizacji powierzonych jej zadań. Ukształtowanie pozycji określonej osoby jako kompetentnej w danej dziedzinie. W efekcie końcowym to prowadzi do osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Natomiast autorytet zyskuje się dzięki temu, że robi się to, co się umie wykonać. Będąc osobą kompetentną w określonej dziedzinie wiedzy. Zdefiniowanie pojęcia „kompetencje” wbrew pozorom stało się nie lada wyzwaniem. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest bezkrytycyzm amatorów, którym brak posiadania zdolności do właściwej samooceny, nie pozwala uznać jakichkolwiek, sprzecznych z ich przekonaniami opinii.  Mówiącej o tym, że specjalistą nie są osoba posiadająca teoretyczną wiedzą a nie potrafiąca jej zastosować w praktyce, czyli np. przekazać tej wiedzy innym osobom i w taki sposób, aby przekaz treści skierowany do wieloosobowej grupy był zrozumiały dla każdego odbiorcy.

● Wartość merytoryczna portalu internetowego. Dobre teksty na stronę internetową to takie, które prezentują wysoką wartość merytoryczną i dostarczają interesujących informacji. Im mniej jest zajmujących treści,  w tym większym stopniu portal staje się nieużyteczny. Tekst nienaturalnie wypełniony słowami kluczowymi jest zoptymalizowany dla wyszukiwarek.

● Thin content to treść bez wartości. Teksty, które nie dostarczają żadnych użytecznych informacji oraz są napisane bez konkretnego celu są zbiorem pustych słów, bez zawartości. W efekcie, gdy internauta nie odnajduje odpowiedzi jakich potrzebował, taka treść nie zdoła zatrzymać go na stronie, ponieważ jest zbyt ogólna, niezrozumiała lub nieprzydatna.

● Czym są teksty synonimizowane? Teksty z synonimami to wielkie dobrodziejstwo dla pozycjonowania. Jednakże przede wszystkim trzeba pamiętać, że po wygenerowaniu tekst powinien mieć sens. Treści niskiej jakości są zweryfikowane jako thin content i negatywnie wpływają na wiarygodność strony internetowej. Tworząc pod kątem wyszukiwarek bezwartościowe treści przyciąga się internautów na krótko, lecz nie zatrzymuje się tych, którzy w sieci szukają rzetelnych informacji.

+

+l MERTYTORYCZNE ▪ przymiotnik określający wypowiedzi i/lub teksty odnoszące się do faktycznej treści omawianej sprawy.
+l Wypowiedzi i teksty merytoryczne są rzeczowe, czyli dotykają wyłącznie sedna sprawy. Unika się w nich spraw nieistotnych.

+

+
Żyć ▪ to znaczy pomagać innym żyć.
(Raoul Follereau)
+

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]