MOJA PRACA • TWOJE ZADOWOLENIE
PROFESJONALIZM OPARTY NA DOŚWADZCZENIU

 KOŚCIÓŁ W INTERNECIE • PROFESJONALNE SERWISY INFORMACYJNE
PARAFIE • GRUPY DUSZPASTERSKIE • WSPÓLNOTY • FUNDACJE • STOWARZYSZENIA

Internet potrzebuje Kościoła • Kościół potrzebuje Internetu
Ewangelizacja w cyberprzestrzeni. Internet w duszpasterstwie. Dwa zagadnienia ważne dla  Kościóła katolickiego w erze Internetu, czyli otaczającej nas  – ludzi żyjących w XXI wieku – rzeczywistości. Czego obecnie już nikt z przedstawicieli Kościoła nie kwestionuje. Jednak – pomimo dostrzegalnej aktywnosi osób duchownych w życiu wirtualnym – wciąż nadal pozostaje nierozwiązany problem skali oraz sposobu wykorzystania Internetu dla dobra Kościoła. To natomiast najbardziej dostrzegalne jest na poziomie lokalnym tzn.w parafiach, których strony i portale internetowe często znacząco odbiegają od standardów, które powinien spełniać przekaz silny merytorycznie. Zwłaszcza, że tylko taki przekaz spełnia zadanie edukacyjne o którym się zapomina, a często nawet go lekceważy.

Otworzyć drzwi kościołów znaczy również otworzyć je na świat cyfrowy, zarówno po to, by ludzie wchodzili, niezależnie od tego, jakie są ich warunki życia, jak i po to, by Ewangelia mogła przekraczać próg świątyni i wychodzić wszystkim naprzeciw. Jesteśmy powołani do dawania świadectwa o Kościele, który ma być domem wszystkich.

 

Czy potrafimy przekazywać oblicze takiego Kościoła? Przekaz przyczynia się do nadawania kształtu misyjnemu powołaniu całego Kościoła, a sieci społecznościowe stanowią dziś jedno z miejsc, w których można żyć tym powołaniem do odkrywania piękna wiary, piękna spotkania z Chrystusem.

Nawet w przypadku zbliżonych cech – co może zachęcać i najczęściej skłania do powielania utartych, lecz niekoniecznie poprawnych wzorców – należy pamiętać, że każda parafia ma swoją specyfikę. Gdyż każda, tylko pozornie taka sama a jednak inna wspólnota parafialna ma prawo mieć własne potrzeby. Natomiast proboszcz odpowiedzialny za kształtowanie życia duszpasterskiego i budowanie więzi międzyludzkich we wspólnocie parafii (kan. 519 KPK), tych oczkiewań nie może lekceważyć. Dostosowanie przekazu, czyli publikowanych treści do grupy docelowej jest warunkiem koniecznym, aby parafialny portal internetowy spełniał swoje zadania. Wobec tego – chcąc skutecznie dotrzeć do odbiorców, nie lekceważąc ich potrzeb – należy uwzględnić strukturę parafii tj. wiek, płeć, wykształcenie oraz status:społeczny, zawodowy i materialny parafian. Gdyż jest zasadą, że zawartość informacyjna przekazu powinna być tworzona z punktu widzenia jego adresata. Co oznacza, że nadawca informacji jest zobowiązany znać jej odbiorców, czyli grupę docelową. To zaś wymaga umięjętności słuchania, lecz przede wszystkim słyszenia.

W treści Instrukcji: „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”odnosząc się do możliwości łączenia parafii w jednostki, okręgi i regiony duszpasterskie słusznie podkreślono jedność Kościoła. To zaś, gdy parafia teytorialna, jak czytamy w Instrukcji jest wezwana do konfrontacji z cechą współczesnego świata, w którym zwiększona mobilność i kultura cyfrowa poszerzyły granice istnienia a „Odnowa ewangelizacji wymaga nowej uwagi i różnorodnych propozycji duszpasterskich, aby Słowo Boże i życie sakramentalne mogły dotrzeć do każdego w sposób odpowiadający jego sytuacji życiowej.” brzmi, jak wezwanie do tworzenia wspólnych portali internetowych. Zwłaszcza, gdy pomimo podejmowanych wysiłków parafia we własnym zakresie  nie jest wstanie sprostać nie pozbawionych racji z tego zakresu potrzebom wiernych.

OFERTA SPECJALNA • PRYWATNE PORTALE INTERNETOWE DUSZPASTERZY I REKOLEKCJONISTÓW
zapytaj o szczegóły

W dniu 17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zostało nawiązane pierwsze w Polsce w pełni funkcjonalne połączenie z Internetem. Wydarzenie to uznaje się za początek Internetu w Polsce. Dwa lata później w tym samym miejscu powstał pierwszy polski serwer www.

● Czy wiesz, że…  Internet mimo, że jest przestrzenią wirtualną stanowi miejsce publiczne wówczas, gdy publikowane\treści są dostępne bez ograniczeń tzn nie będąc zabezpieczone loginem i hasłem.

 postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.04.2018

biblioteka •  treści, które warto poznać

Można być mądrym nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem. ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++Lew Tołstoj

polecane linki

pro bono publico
dobrowolnie ● profesjonalnie 
 bezpłatnie

Użycie adresu mailowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa ZABRONIONE

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]