MOJA PRACA • TWOJE ZADOWOLENIE
PROFESJONALIZM OPARTY NA DOŚWADZCZENIU

 KOŚCIÓŁ W INTERNECIE • PROFESJONALNE SERWISY INFORMACYJNE
PARAFIE • GRUPY DUSZPASTERSKIE  • WSPÓLNOTY • FUNDACJE • STOWARZYSZENIA

● Autoprezentacja jest to – jak tłumaczy encyklopedia PWN – świadome kierowanie przez daną osobę wrażeniem jakie wywiera na innych. Tym samym, gdy przekaz, którym między innymi są treści zamieszczane na stronach internetowych zawierają takie informacje jakie ich nadawca chce, by odbiorca o nim wiedział, bardzo często autoprezentacja jest utożsamiana z manipulacją, czyli fałszywym prezentowaniem swojej osoby lub kreowaniem fałszywego wizerunku. Co powoduje, że prezentacja, aby była dobra musi być spójna, zrozumiała i rzeczowa. To zaś oznacza, że przekazywane informacje – nawet, gdy ich treść jest obszerna – nie mogą być popisem krasomówczym, a przedstawiany w nich obraz przerysowany. Gdyż przesadne podkreślanie cech i wyolbrzymnianie zalet tego, co nawet jest najdoskonalsze z reguły odnosi skutek odwrotny od oczekiwanego. Albowiem wówczas, gdy autoprezentacja staje się niewiarygodna dokonująca jej osoba nie tylko nie zyskuje, lecz autorytet już posiadany – najczęściej bezpowrotnie – traci. O czym – chcąc zyskać trwały autorytet i/lub zbudować swój pozytywny wizerunek – nie należy nigdy zapominać

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Z tego powodu stworzenie profesjonalnego portalu (lub wortalu)) internetowego niesie ze sobą szereg wyborów i decyzji. Albowiem wbrew pozorom projektowanie stron internetowych to bardzo pracochłonny proces i nie taki łatwy jak się niektórym wydaje. Ważne jest więc, aby tym zajął się profesjonalista tzn. znawca tematyki, której ma służyć portal (serwis) lub wortal internetowy. Gdyż tylko taka osoba – więc nie doskonały informatyk lub bardzo zdolny grafik  – nie doprowadzi do przerostu formy nad treścią, zaś tego efektem będą merytorycznie poprawne i  tym samym silne treści. Mające wielką wartość, a to oznacza, iż w ten sposób tzn. przez osobę kompetentną tworzony przekaz internetowy, będzie bezcennym źródłem wiarygodnych informacji o ogromnej wartości.

WAWARES  portale internetowe

● Otworzyć drzwi kościołów znaczy również otworzyć je na świat cyfrowy, zarówno po to, by ludzie wchodzili, niezależnie od tego, jakie są ich warunki życia, jak i po to, by Ewangelia mogła przekraczać próg świątyni i wychodzić wszystkim naprzeciw. Jesteśmy powołani do dawania świadectwa o Kościele, który ma być domem wszystkich. Czy potrafimy przekazywać oblicze takiego Kościoła? Przekaz przyczynia się do nadawania kształtu misyjnemu powołaniu całego Kościoła, a sieci społecznościowe stanowią dziś jedno z miejsc, w których można żyć tym powołaniem do odkrywania piękna wiary, piękna spotkania z Chrystusem.

+
PARAFIALNY PORTAL INTERNETOWY
x Czy powinien lub musi być wirtualną wersją gablotki informacyjnej wiszącej w przedsionku kościoła?
Co należy zrobić, aby to zmienić?

Tworzę portale internetowe będące źródłem sprawdzonych, wiarygodnyh i aktualnych, dlatego zawsze przydatnych informacji.
 
Buduję swój autorytet oparty na wiedzy, doświadczeniu i kompetencji oraz na fundamencie szacunku dla drugiego człowieka.

● Portal internetowy
Czy portal internetowy powinien lub musi być wirtualną wersją gablotki informacyjnej wiszącej w przedsionku kościoła? Co należy zrobić, aby to zmienić?  – Odpowiedź na tak zadane pytania wydaje się niezwykle prosta. Trzeba przede wszystkim chcieć zrobić to, czego pomimo istniejącej a często nawet naglącej potrzeby, najczęściej się nie robi. Gdy brakuje osoby, która by się zajęła stworzeniem profesjonalnego portalu internetowego. Jest to – chociaż nie zawsze jedyna – bardzo istotna przyczyna braku parafialnych portali internetowych. Zwłaszcza tych na poziomie profesjonalnym, które poza samym ich istnieniem i rolą informacyjną spelniałyby funkcję edukacyjną. Będąc bardzo często – nawet dla gorliwych katolików – jedynym źródłem wiedzy o Kościele. Co trzeba zauważyć i często przypominać. Zważywszy, że obecnie media wirtualne pełnią bardzo istotną funkcję w kontaktach między ludźmi i tworzeniu relacji interpersonalnych. Czego lekceważyć nikomu nie wolno.

Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę
Guccio Gucci
1881-1953

● Portal internetowy • to taki rodzaj serwisu informacyjnego, poprzez który użytkownicy mają dostęp do nowych informacji z wielu dziedzin

● Portal tematyczny • tzw. wortal koncentruje się na wybranej problematyce. Jego zawartość dotyczy tylko i wyłącznie wybranego tematu.

● Twórcy portali internetowych zwyczajowo skupiają swoją uwagę na tym, co umownie można nazwać opakowaniem. Graficy w głównej mierze tworzą atrakcyjną szatę graficzną a dla osób zajmujących się projektowaniem i kodowaniem ważniejsza jest rozpoznawalność stron www przez wyszukiwarki internetowe niż wartość merytoryczna publikowanych treści. Dlatego ich unikalny charakter (tzw. content).to jedynie służąca reklamie strategia marketingowa, istotna w procesie pozycjonowania stron. Co w przypadku portali parafii jest całkowicie zbyteczne. Natomiast nigdy nie należy lekceważyć funkcjonalności. Strona jest funkcjonalna wtedy, gdy użytkownik, który trafił na nią po raz pierwszy, potrafi w bardzo krótkim czasie zorientować się w jej konstrukcji, zrozumieć jej logiczny układ i dotrzeć do pożądanych informacji w prosty sposób tzn. bez trudu.

Kościół a internet  internet w parafii  wybrane zagadnienia

INTERNET POTRZEBUJE KOŚCIOŁA A KOŚCIÓŁ INTERNETU

Kościół dostrzega, że wraz z pojawieniem się komputerowych technik telekomunikacji otrzymał tym samym nowy środek realizacji swojej misji. Metody ułatwiające porozumienie się i dialog między członkami Kościoła pozwalają na zacieśnienie więzów jedności. Dostrzegając ogromne dobrodziejstwo Internetu Kościół zachęca do wykorzystania tego medium przez parafie, diecezje, kongregacje zakonne, instytuty i organizacje związane z Kościołem.

Osoby zajmujące ważną pozycję w Kościele powinny rozumieć znaczenie Internetu w świecie współczesnym. Są one zobowiązane do wykorzystania jego potężnych możliwości, winny uwzględniać jego stosowanie w programach duszpasterskich i dbać o autentyczność stron internetowych określanych jako katolickie. Osoby zajmujące się zawodowo zastosowaniem Internetu w Kościele muszą być fachowcami w tej dziedzinie.

Wspólnota kościelna żyjąca w świecie pluralistycznym przenikanym przez różne prądy musi budować wewnątrz coraz silniejsze więzi. Pogłębieniu tych relacji we wspólnocie służą przede wszystkim osobowe relacje, ale temu może pomagać parafialna strona internetowa.

Przygotowanie treści katechetycznych na stronie parafialnej może być trudne dla konkretnej parafii. Zarówno, gdy chodzi o treść, jak też posiadane a konieczne umiejętności techniczne redagowania strony. Stąd też parafie powinny otrzymać wsparcie w obu zakresach.

PARAFIALNA STRONA INTERNETOWA NARZĘDZIEM KATECHETYCZNYM

NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W POSŁUDZE KATECHETYCZNEJ

● Często księża proboszczowie nie potrafią określić warunków, które ma spełniać portal internetowyich parafii.

 Bywa tak, że idea stworzenia strony parafialnej umiera w chwili, gdy trzeba przygotować treści, które ją wypełnią.

 Utrzymanie systematyczności, a więc bieżąca aktualizacja treści bywa często najtudniejszym zadaniem dla parafii.

 Nie wszyscy księża też rozumieją, że komunikacja we wspólnocie parafii jest ważniejsza niż koszty istnienia portalu.

 Łatwo jest stworzyć stronę parafialną. Krytyczny moment przychodzi wówczas, gdy parafia nie ma osoby, która zajęłaby się jej systematycznym prowadzeniem. Jednak, nie ma nic gorszego, niż piękna graficznie, przyjazna „dla oka” pozornie atrakcyjna strona, która jest nieaktualna i na której nic się nie dzieje, nie zmienia.

 Więzi między duszpasterzami a wiernymi nie uda się utrzymać, jeśli strona będzie traktowana jedynie jako tablica ogłoszeń. W ten sposób powiela się znany powszechnie schemat myślenia o jednostronnej „ambonowej” komunikacji, którą często mają proboszczowie – przyzwyczajeni, że: oni mówią, a wierni słuchają.

 Dostosowanie przekazu treści do grupy docelowej jest warunkiem koniecznym, aby parafialny portal internetowy spełniał swoje zadania. Wobec tego – chcąc skutecznie dotrzeć do odbiorców, nie lekceważąc ich potrzeb – należy uwzględnić strukturę parafii tj. wiek, płeć, wykształcenie oraz status:społeczny, zawodowy i materialny parafian. 

● Ponadto, nawet w przypadku zbliżonych cech – co może zachęcać i najczęściej skłania do powielania utartych, lecz niekoniecznie poprawnych wzorców – należy pamiętać, że każda parafia ma swoją specyfikę. Gdyż każda, tylko pozornie taka sama a jednak inna wspólnota parafialna ma prawo mieć własne potrzeby. Natomiast proboszcz odpowiedzialny za kształtowanie życia duszpasterskiego i budowanie więzi międzyludzkich we wspólnocie parafii, tych oczkiewań nie może lekceważyć.

treści publikowane • treści niepożądane

Treści publikowane
Audyt informacji publikowanych na stronach pod kątem ich kompletności, aktualności, wiarygodności i przydatności.

Treści niepożądane
Pernanentny monitoring stron i portali internetowych w celu wykrycia treści obcych, a także symptomów zagrożenia.

internet bez barier  WCAG 2.1

WCAG Web Content Accessibility Guidelines

funkcjonalność  kompatybilność postrzegalność  zrozumiałość

● Dostępność serwisu internetowego (strony www lub portalu) to stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, bez względu na ich cechy lub upośledzenia i niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

● Parafie nie dotyczy obowiązk prawny wprowadznie norm WCAG wynikający z Ustawy z dnia 4.04.2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. [ ustawa ] Jednakże brak obowiązku nie powinien wykluczać zrozumienia rzeczywistych potrzeb parafian a zwłaszcza dotkniętych niepełnosprawnościami. Także tymi, które ograniczają korzystanie z większości – niedostoswanych do  WCAG 2.1 – stron i portali internetowych w obecnej ich formie.

biblioteka • kompendium wiedzy treści, które warto przeczytać 

W dniu 17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zostało nawiązane pierwsze w Polsce w pełni funkcjonalne połączenie z Internetem. Wydarzenie to uznaje się za początek Internetu w Polsce. Dwa lata później w tym samym miejscu powstał pierwszy polski serwer www.

● Czy wiesz, że…          postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.04.2018
xxInternet pomimo tego, że jest przestrzenią wirtualną stanowi miejsce publiczne xxwówczas, gdy publikowane treści są dostępne bliżej nieokreślonej liczbie osób xxbez żadnych ograniczeń tzn. nie będąc zabezpieczone loginem i hasłem.

polecane linki

pro bono publico
dobrowolnie ● profesjonalnie 
 bezpłatnie

Użycie adresu mailowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa ZABRONIONE

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]